Margecanský tunel – Margeciansky tunel

Spravodaj Kam za pamiatkami smer Čierna hora

Podkategória: Technické pamiatky

Lokalizácia: Čierna hora

Všeobecné informácie

Margecanský tunel nazývany aj ako Rolovský tunel , Starý Bujanovský tunel alebo Margeciansky tunel je dlhý okolo 430 m.

DSC04222
vstupný portál – Rolová Huta

Nachádza sa za bývalou obcou Rolová Huta, ktorá sa v roku 1960 administratívne spojila s obcou Margecany.

Väčšina obce Rolová Huta bola asanovaná z dôvodu výstavby vodnej priehrady Ružín.

Margecanský tunel bol postavený na jednokoľajovej trati Košicko-bohumínskej železnice uvedenej do prevádzky v roku 1872.

Tunel bol v januári 1945 poškodený ustupujúcimi nemeckými jednotkami.

DSC04225
vstupný portál – Kozinec

Tento pred tým železničný tunel sa prestal pre železničnú dopravu používať v roku 1955, keď sa dala do prevádzky nová dvojkoľajná Trať družby.

Tunel je výnimočný tým, že takmer polovica z celej dĺžky tunelovej rúry nemá obmurovku a jeho steny tvoria iba samotné opracované skaly.

Nachádzajú sa v ňom 3 bezpečnostné výklenky, umiestnené striedavo po jeho stranách.

Po odstránení koľajníc bolo dno tunelovej rúry vybetónované.

DSC04254
Margecanský tunel

V roku 1985 bol tunel zapísaný do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR ako technická pamiatka.

Tunelom teraz prechádza účelová komunikácia vedúca do jednej z  rekreačných oblastí Ružínskej priehrady nazývanej Kozinec.

Hneď za tunelom sa nachádza mohutné skalné bralo, ktoré vzniklo pri stavbe Košicko-bohumínskej železnice.

Trať družby si vyžiadala za Rolovou Hutou výstavbu najdlhšieho dvojkoľajového tunela na Slovensku.

Je ním Bujanovský tunel s celkovou dĺžkou 3410 metrov.

Ďalšími významnými technickými pamiatkami na Trati družby sú železničný most Ružínsky viadukt a najkratší dvojkoľajový tunel na Slovensku – Ružínsky tunel s dĺžkou 131 metrov.

Fotogaléria:

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:


Mapy

Cestná mapa

Turistická mapa

Cykloturistická mapa

Share
UbytovanieStravovanieRádio
↓


TOPlist TOPlist