KETURIST

Turistický portál Košického kraja

Otvorenie Turistickej útulne Kráľova studňaOtvorenie Turistickej útulne Kráľova studňa – sobota 4. máj 2024 – 11.00 hod. – lúčka pri Kráľovej studni – k.ú. Sokoľ
Pozývame Vás na oficiálne otvorenie Turistickej útulne Kráľova studňa, ktoré sa uskutoční v sobotu o 11.00 hod. v rámci programu Májového turistického pochodu, organizovanom Obcou Sokoľ v spolupráci s Mestskými lesmi Košice a.s.

Bližšie informácie o podujatí nájdete v pozvánke: https://www.obecsokol.sk/–23-1171-majovy-pochod…

Mestské lesy Košice a.s. sa rozhodli vybudovať a venovať novú útulňu pre potreby turistickej verejnosti.

Útulňa má hlavne poskytnúť krátkodobé, trvalo prístupné zázemie pre núdzový nocľah, útočisko pred nepriazňou počasia a krátku regeneráciu pre turistov, putujúcich po blízkej hlavnej červenej turistickej magistrále – Ceste hrdinov SNP Devín – Dukla, ktorej popularita každým rokom rastie.

Útulňa sa nachádza v pohorí Čierna hora vo výške 670 m n. m. , v katastri obce Sokoľ, na lesnej polianke, cca 400 m východne od červenej magistrály – rázcestníka Kráľova studňa, rázc. (situácia na mapke v prílohe).

V tesnej blízkosti, na okraji lúčky, sa nachádzajú drevené prístrešky, ohnisko s lavičkami a osviežujúci vodný prameň – Kráľova studňa, od ktorého sa odvíja aj názov miesta.

Približne na tom istom mieste stála pôvodne malá zrubová útulňa, postavená v r. 1926, ktorá zanikla po 2. sv. vojne.

Nová útulňa bola vybudovaná podľa projektu, ktorý poskytli Hikemates https://www.hikemates.com/

Projekt vyhotovil kolektív autorov – Ing. arch. Lukáš Lečko, Ing. arch. Ľubomíra Blašková.

Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť KAMAR s.r.o. Hlavné stavebné práce boli vykonávané počas 2.polroka 2023, dokončovacie práce v 1. štvrťroku 2024 ( foto v prílohe).

Na základe zmluvy o spolupráci medzi Mestskými lesmi Košice a.s. a KST Košičan, v záujme udržiavania útulne v riadnom stave, bude objekt v starostlivosti zodpovedných zástupcov KST Košičan.

Želáme si, aby útulňa dobre a dlho slúžila turistom a prispievala k rozvoju turistických aktivít v našom regióne aj v celoslovenskom rámci.

Zdieľajte prosím 🙂

OZNAM

Všetky tu uvedené údaje majú len informatívny charakter a nie sú garantované. Je potrebné si ich overiť!