KETURIST

Turistický portál Košického kraja

Prispejte troškou do mlyna v Kostoľanoch nad Hornádom„Prispejte troškou do mlyna.“ V časti našej budovy vodného mlyna bude umiestnená aj regionálna expozícia toho, čo všetko sa muselo v minulosti vykonať, aby sa na stôl dostal chlieb a prezentácia remesiel, ktoré súviseli s mlynárstvom.

Preto vás prosíme, ak máte zaujímavé artefakty, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom, žatvou, mletím zrna, pekárstvom, tkáčstvom, tesárstvom, remenárstvom…, ozvite sa nám a poskytnite nám ich pre našu regionálnu expozíciu.

Privítame staré pôvodné vrecia na zrno/múku, sitá na múku, kolovrátky, pôvodné tesárske náradie, staré hlinené nádoby, pôvodné kostolianske výšivky,…

Kvôli priestorovým podmienkam sú vítané menšie predmety.

Projekt sa uskutočňuje aj vďaka programu Terra incognita Košického samosprávneho kraja a bude novým atraktívnym návštevníckym miestom.

Ďakujeme. 🙂

Adresa
Obec Kostoľany nad Hornádom
Košická ulica č. 34
044 31 Kostoľany nad Hornádom

Spojenie
Tel.: 055 / 698 10 52
Email: obec@kostolany.sk
Web: www.kostolany.sk

Zdieľajte prosím 🙂

OZNAM

Všetky tu uvedené údaje majú len informatívny charakter a nie sú garantované. Je potrebné si ich overiť!