KETURIST

Turistický portál Košického kraja

KURZY v ÚĽUVE / HRNČIARSKA VÝROBA I – VÍKENDRozsah : 20 hodín / 3 lekcie
Kapacita: 6 osôb
Cena: 170 €

Viac informácií

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, spoznáte sortiment výrobkov s ich charakteristickými regionálnymi prvkami.

Osvojíte si technologické postupy točenia na hrnčiarskom kruhu.

Zhotovíte si rôzne typy výrobkov: miska, šálka.

Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobovaním, glazovaním a vypaľovať.

I. časť: základy hrnčiarstva

Termíny kurzov

10. 2. 2024 o 8.00 – 17.00 hod.
17. 2. 2024 o 8.00 – 17.00 hod.
9. 3. 2024 o 8.00 – 12.00 hod.

Určené pre:  dospelí

Miesto konania

Košice, Mäsiarska 52

Kontaktné údaje
Iveta Kažimírová, +421 905 780 048, iveta.kazimirova@uluv.sk

Pre ďalšie info: https://uluv.sk/kurzy/hrnciarska-vyroba-i-vikend-2/

Zdieľajte prosím 🙂

OZNAM

Všetky tu uvedené údaje majú len informatívny charakter a nie sú garantované. Je potrebné si ich overiť!