KETURIST

Turistický portál Košického kraja

Na Hornáde pribudla nová infraštruktúra pre vodákov, cyklistov a turistovNeziskovej organizácii River & Mountain v spolupráci s KOCR Košice Región Turizmus, obcami a podnikateľmi v okolí Hornádu na slovenskej a maďarskej strane a s podporou Mesta Košice sa podarilo uspieť v grantovej schéme Interreg SK-HU.

Spojil ich málo využitý potenciál rieky Hornád z hľadiska ekoturizmu.

Vďaka projektu REJOICE (RivEr JOurney experIenCE) na Hornáde pribudla nová infraštruktúra pre vodákov, cyklistov a turistov.

Jedným z cieľov projektu bolo zatraktívniť aj doteraz vodákmi menej objavené úseky Hornádu.

V rámci projektu sa podarilo:
1. Vybudovať štyri móla do vody – dve v Kostoľanoch nad Hornádom, kde sa tým zjednoduší prenášanie pri MVE, ďalšie móla pribudli v obciach Ždaňa a Trstené pri Hornáde, kde sú vysoké brehy a nastupovanie a vystupovanie bude plynulejšie.

2. Na piatich miestach pri vode pribudli altánky na oddych pre vodákov, cykloturistov i turistov – tri na úseku Malá Lodina – Košice, dva na úseku Ždaňa – Milhosť.

Altánok – Kostoľany nad Hornádom

3. Novinkou je samoobslužná požičovňa dvojmiestnych kajakov, kde si prostredníctvom aplikácie bude možné rezervovať loď a príslušenstvo (pádla, prilby, vesty, vodné vaky) a začať splav v jednej z 5 staníc na Slovensku a v 4 staniciach v Maďarsku.

Nad Košicami sú to miesta vo Veľkej Lodine a Kysaku, v Košiciach na Aničke je odovzdávacie miesto drop off point.

Cez mesto Košice sa Hornád nesplavuje, sú tam 3 hate.

Pod mestom sa odporúča začať splav až v Ždani, kde je umiestnená ďalšia stanica, pokračovať sa dá do Trsteného pri Hornáde, resp. až do Milhosti, kde je posledná stanica na slovenskej strane.

Splavujúci môžu pokračovať až do Maďarska, kde sa automatizované kontajnery nachádzajú v obci Hidasnémeti, Pere a Hernádkércs.

Pilotná prevádzka bude spustená v jari 2024, jej činnosť sa bude nastavovať počas prvej sezóny podľa dopytu klientov.

4. V oblasti pribudne požičovňa bicyklov (Košice), workoutové ihrisko, elektrické osvetlenie a kamerový systém športového areálu (Trstené pri Hornáde) a pumptracková dráha (Kostoľany nad Hornádom).

5. Počas roka sa v rámci projektu zrealizoval aj vzdelávací program Hornád Green Day Edu Programme, v ktorom bolo zapojených 6 škôl z partnerských obcí a z mesta Košice.

Žiaci i pedagógovia sa dozvedeli zaujímavé informácie od odborníkov na faunu a flóru, pomocou zapožičaných ďalekohľadov a fotopascí pozorovali faunu a flóru okolia Hornádu.

Diskutovali s odborníkmi a niektoré vzácne druhy sa im podarilo zachytiť aj na fotografiách.

Za odmenu absolvovali kurz kajakárstva a kanoistiky na košickom Jazere.

6. Na túto aktivitu nadväzoval Hornád Green Day, v rámci ktorého sa čistilo koryto rieky, brehy a okolie Hornádu v okolí Košíc aj v Maďarsku.

Tejto aktivity sa zúčastnili samosprávy obcí zapojených do projektu, ich obyvatelia, vodáci, žiaci a pedagógovia škôl participujúcich na Hornád Green Day Edu Programme.

7. Na maďarskej strane rieky vybudovala obec Hernádkércs lodný domček, v ktorom si budú môcť používatelia kayak-canoeing sharing systému oddýchnuť, prípadne prenocovať.

Ubytovacie kapacity pribudli aj v obci Nagykinizs priamo na brehu rieky Hornád, kde stoja drevené domčeky v rodinnom kempe.

V obci Felsődobsza pribudli ekologické ubytovacie kapacity.

V obci Hidasnémeti bola vytvorená informačná kancelária, ktorá slúži ako prvý kontaktný bod pre turistov vstupujúcich na maďarskú stranu rieky Hornád.

Obec Hernádszentandrás zrekonštruovala starú budovu, ktorá bude slúžiť ako eko-letná škola a centrum životného štýlu pre deti a mládež.

Realizáciou projektu sa očakáva zlepšenie spoločne poskytovaných cezhraničných služieb v oblasti ekoturistiky a zvýšenie návštevnosti regiónu zo strany turistov.

Projekt REJOICE bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Celkový rozpočet projektu bol 1 910 481,41 EUR z čoho príspevok z EFRR činil 1 623 909,13 EUR.

Viac info: splavujeme.sk
Hockey Gems, s.r.o.
lubos.grajcar@splavujeme.sk
tel.: 0915 880 853

Zdieľajte prosím 🙂

OZNAM

Všetky tu uvedené údaje majú len informatívny charakter a nie sú garantované. Je potrebné si ich overiť!