KETURIST

Turistický portál Košického kraja

Centrum Lodina: „Kombinuj trasy uvidíš krásy“S radosťou oznamujeme, že náš projekt Centrum Lodina „Kombinuj trasy uvidíš krásy“ bol odbornou komisiou KSK vybraný medzi úspešné a podporené projekty v rámci výzvy Podpora Ekoturizmu 2024. #KSK #terraincognita
Cieľom projektu bude vybudovanie, označenie, spropagovanie a aktívne využívanie existujúcich obchádzkových, turistických a lesných trás od priehrady Ružín cez Malú Lodinu a Veľkú Lodinu, časť Obišoviec až po Kysak. Súčasťou projektu budú zážitkové aktivity a služby pre splavovanie, konskú turistiku, Nordic Walking a cykloturistiku. Celý článok tu:

Zdieľajte prosím 🙂