KETURIST

Turistický portál Košického kraja

Slovenské technické múzeum: Sídelná budova v Košiciach – otváracie hodiny + vstupnéOtváracie hodiny:

pondelok: zatvorené
utorok – piatok: 09.00 – 17.00 hod.
sobota – nedeľa: 12.00 – 17.00 hod.
V prvú stredu v mesiaci je vstup voľný!

Vstupné

Sídelná budova STM (expozície)
Základné vstupné : 8,00 €
Žiaci a študenti s platným preukazom ISIC, Euro 26, preukaz študenta SŠ alebo VŠ, seniori 65 až do 70 rokov: 4,00 €
Školské skupiny (vrátane lektorského sprievodu, min. 10 žiakov alebo študentov): 3,00 €

Rodinná vstupenka (min.1 dospelý, max. spolu 5 osôb): 17,00 €

Deti predškolského veku, seniori nad 70 rokov: 1,00 €

Príplatok za lektorský výklad (min. 5 platiacich osôb): 5,00 €

Špeciálne programy (vzdelávacie programy, zážitkové programy, komentované prehliadky) – jednotné vstupné: 3,00 €

Vedecko-technické centrum deti a mládež: Základné vstupné: 6,00 €,

Žiaci a študenti s platným preukazom ISIC, Euro 26, preukaz študenta SŠ alebo VŠ, seniori 65 až do 70 rokov: 4,00 €

Školské skupiny (vrátane lektorského sprievodu, min. 10 žiakov alebo študentov): 3,00 €

Rodinná vstupenka (min.1 dospelý, max. spolu 5 osôb): 13,00 €

Deti predškolského veku, seniori nad 70 rokov: 1,00 €

Špeciálne programy (vzdelávacie programy, zážitkové programy, komentované prehliadky) – jednotné vstupné: 4,00 €

Planetárium (min. 5 platiacich osôb): Základné vstupné: 6,00 €

Žiaci a študenti s platným preukazom ISIC, Euro 26, preukaz študenta SŠ alebo VŠ, seniori 65 až do 70 rokov: 4,00 €

Školské skupiny (vrátane lektorského sprievodu, min. 10 žiakov alebo študentov): 3,00 €

Rodinná vstupenka (min.1 dospelý, max. spolu 5 osôb): 13,00 €

Deti predškolského veku, seniori nad 70 rokov: 2,00 €

Špeciálne programy (vzdelávacie programy, zážitkové programy, komentované prehliadky) – jednotné vstupné: 5,00 €

Energetické oddelenie A. Stodolu: Základné vstupné: 3,00 €,

Žiaci a študenti s platným preukazom ISIC, Euro 26, preukaz študenta SŠ alebo VŠ, seniori 65 až do 70 rokov: 2,00 €

Školské skupiny (vrátane lektorského sprievodu, min. 10 žiakov alebo študentov): 2,00 €

Rodinná vstupenka (min.1 dospelý, max. spolu 5 osôb): 7,00 €

Deti predškolského veku, seniori nad 70 rokov: 1,00 €

Príplatok za lektorský výklad (min. 5 platiacich osôb): 5,00 €

Sieň elektrických výbojov (min. 5 platiacich osôb): Základné vstupné: 5,00 €

Žiaci a študenti s platným preukazom ISIC, Euro 26, preukaz študenta SŠ alebo VŠ, seniori 65 až do 70 rokov: 4,00 €

Školské skupiny (vrátane lektorského sprievodu, min. 10 žiakov alebo študentov): 3,00 €

Rodinná vstupenka (min.1 dospelý, max. spolu 5 osôb): 11,00 €

Deti predškolského veku, seniori nad 70 rokov: 1,00 €

Špeciálne programy (vzdelávacie programy, zážitkové programy, komentované prehliadky) – jednotné vstupné: 4,00 €

Výstavy (jednotné vstupné ak nie je určené inak, individuálna prehliadka): 2,00 €

Komentované výstavy (jednotné vstupné ak nie je určené inak): 3,00€

Deti do 3 rokov veku, držitelia preukazov ZMS, AMG ČR, ICOM karty, ITIC, PRESS, ZŤP (vrátane jednej sprevádzajúcej osoby), pedagogický doprovod školskej skupiny (pedagóg na 10 žiakov), prvá streda v mesiaci: BEZPLATNÝ VSTUP

Fotografovanie, filmovanie: 1,00 €

Fotografovanie so statívom, filmovanie, svadby a pod – cena za každú začatú hodinu: 50,00 €

Informácie:

Slovenské technické múzeum,
Hlavná 88, 040 01 Košice

Návštevu skupín a záujem o lektorský výklad rezervujte prostredníctvom formulára na webovom sídle: www.stm-ke.sk, alebo na tel. čísle: +421 55 24 51 175, e-mailom: prezentacia@stm-ke.sk, stmke@stm-ke.sk, www.stm-ke.sk.

Zdieľajte prosím 🙂