KETURIST

Turistický portál Košického kraja

Prídeme oň? Halov močiar – domov vzácnych a ohrozených druhov.Halov močiar pri obci Beša – významná mokraď, ktorá je domovom vzácnych a ohrozených druhov (nielen) vtáctva môže stratiť svoju obrovskú prírodnú hodnotu.

Obec Beša leží v juhovýchodnom cípe Slovenskej republiky, v regióne Použia, t.j. v trojuholníku sútoku riek Latorica a Laborec.

V SOS/BirdLife Slovensko máme aktuálne príležitosť močiar odkúpiť od súčasného majiteľa a natrvalo tak zabezpečiť jeho ochranu.

Na to, aby sme ho mohli zachrániť potrebovali by sme 90 000 eur.

Spúšťame dnes preto finančnú zbierku na odkúpenie tohto vzácneho územia.

Prosíme prispejte aj vy a zachráňte svoj kúsok Halovho močiara https://sosbirdlifesk.darujme.sk/mokrad-ma-srdce/

Zdieľajte prosím 🙂

OZNAM

Všetky tu uvedené údaje majú len informatívny charakter a nie sú garantované. Je potrebné si ich overiť!