KETURIST

Turistický portál Košického kraja

Urban golf už aj u nás v KošiciachUrban golf je novinkou ako v Košiciach tak aj na celom Slovensku.

Od 2. augusta manželský pár v spolupráci s mestom Košice a Kinom úsmev spustili zaujímavý a zároveň originálny spôsob golfu v meste.

Košický urbangolfový okruh je dlhý 6 km a záhŕňa 11 dráh.

Miesto začiatku je vždy oynačené zeleným nápisom. Zaujímavosťou tohto golfu je, že cieľom hry nie je len trafiť jamku, ale aj kôš, strom, či lampu.

V Kine Úsmev je možné si požičať golfové palice a loptičky každý deň od 15:00h – 23:30h.

Okrem samotných pomôcok hráč obdží podložku, pero a mapu okruhu.

Mapa obsahuje QR kód, po ktorého naskenovaní sa vám objaví online mapa s presným opisom jednotlivých jamiek.

telKE

Zdieľajte prosím 🙂

OZNAM

Všetky tu uvedené údaje majú len informatívny charakter a nie sú garantované. Je potrebné si ich overiť!