KETURIST

Turistický portál Košického kraja

Od rytierstva po žoldnierstvoSEGEŠ, Vladimír: Od rytierstva po žoldnierstvo. Stredoveké vojenstvo v Uhorsku so zreteľom na Slovensko.

Historické udalosti a vývoj stredovekého vojenstva podáva autor z celouhorského pohľadu a v detailnejších informáciách sa zameriava na oblasť Slovenska od roku 1301 do roku 1526.

Vývoj a formovanie uhorskej vojenskej legislatívy odráža geopolitickú situáciu, spoločenské vzťahy a premeny spoločnosti.

Z praktických stránok vývoja vojenstva autor rozvádza vývoj obranného systému Uhorska, organizáciu branných síl, úroveň výstroja a výzbroje, hmotného zabezpečenia vojakov, národnostného zloženia vojska.

Zvláštnu pozornosť vymedzuje mestskému vojenstvu, odrazu rytierstva a rytierskej kultúry v uhorskom stredovekom vojenstve a medzi šľachtou.

Predstavuje tiež najvýznamnejšie bojové udalosti a aktivity na území Horného Uhorska od začiatku 14. storočia po bitku pri Moháči.

Čitateľ nájde v publikácii aj detailné spracovanie niektorých dôležitých aspektov uhorského vojenstva – napr. popisy vojska kráľa Mateja Korvína, vrátane používanej taktiky; v chronologickom prehľade sú to zase konflikty s husitmi a následne s bratríkmi. Knihu dopĺňajú dobové kresby, mapky, prehľadné a precízne schémy, cudzojazyčné resumé a registre.

Bola pridaná voľne stiahnuteľná PDF. verzia publikácie: Od rytierstva po žoldnierstvo (čítaj viac v PDF…)

Zdroj informácií: https://www.vhu.sk/od-rytierstva-po-zoldnierstvo/

Zdieľajte prosím 🙂

OZNAM

Všetky tu uvedené údaje majú len informatívny charakter a nie sú garantované. Je potrebné si ich overiť!