KETURIST

Turistický portál Košického kraja

Cesta cez Úhorniansky kopec otvorenáSpráva ciest Košického samosprávneho kraja stredisko Spišská Nová Ves Vám týmto oznamuje, že dňa 19.4.2023 bola ukončená uzávierka cesty č. II/549 v úseku Úhorná – okresná hranica RV/GL – Krásnohorské Podhradie, ktorá bola zriadená z dôvodu nevykonávania zimnej údržby v zmysle Operačného plánu ZÚC 2023/2024.

Zdieľajte prosím 🙂

OZNAM

Všetky tu uvedené údaje majú len informatívny charakter a nie sú garantované. Je potrebné si ich overiť!