KETURIST

Turistický portál Košického kraja

DO PAMIATKOVÉHO FONDU PRIBUDLA KÚRIA BALTAZÁRA EGERERAKúria, nachádzajúca sa v obci Boliarov vo východnej časti Košickej kotliny bola do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu zapísaná pod č. 12 322/1.

Boliarov je dedina s potočnou radovou zástavbou, ktorú začali osídľovať od konca 19. storočia, pričom prvé zmienky v písomných prameňoch pochádzajú už z 13. storočia.

V rámci historického urbanizmu obce sa objekt nachádzal v sídelnom komplexe šľachtických rodín, z ktorých je v pôvodnej rozlohe zachovaná len Egererova kúria.

Bola postavená v rokoch 1862 – 1863 pre majiteľa pozemkov Baltazára Egerera. Po jeho smrti v roku 1914 objekt zdedil brat Michal, ktorý ho už v roku 1918 predal svojej dcére Márii s manželom Jaroslavom Herrmannom.

Neskoroklasicistický objekt s pozdĺžnym obdĺžnikovým pôdorysom a jednopodlažnou hrazdenou konštrukciou je z časti podpivničený pod severnou časťou.

Hlavné priečelie na východnej strane lemuje murovaný portikus modifikovaný na gánok s valcovými stĺpmi. Hladké fasády zdobia pôvodné drevené okná s okenicami a vstupné výplne.

Dispozične je objekt členený na tzv. panskú časť so vstupnou halou a šiestimi izbami a časť úžitkovú, ktorú tvorila kuchyňa s komorou, obslužné priestory a priečny chodbový trakt, sprístupňujúci suchý záchod.

V interiéri sa nachádza pôvodný nábytok prevažne z 19. storočia.

Kúria nesie pôvodný hambálkový krov s valbovou strechou a sedlovými vikiermi.

Kúria je zachovaná v takmer autentickom stave s minimálnymi zásahmi v interiéri a exteriéri. Prezentuje pomerne komplexne spôsob bývania nižšej šľachty v období neskorého klasicizmu, ako aj štýlotvorné prvky charakteristické pre toto slohové určenie.

Zdroj: Podklad pre rozhodnutie na vyhlásenie veci za NKP

📷 Mgr. Z. Varechová, KPÚ Košice, 2022

Zdieľajte prosím 🙂