KETURIST

Turistický portál Košického kraja

Botanická záhrada UPJŠ: Audio sprievodcaUkončili sme realizáciu projektu Audio sprievodca v Botanická záhrada UPJŠ.

V skleníkoch pribudli nové informačné tabule o rastlinných ekosystémoch a o rôznych skupinách rastlín ako napríklad o kaktusoch, citrusoch, palmách či cykasoch.

Všetky tabule sú v slovenskom a anglickom jazyku.

Čoskoro sprevádzkujeme aj prístroje, vďaka ktorým si vypočujete zaujímavý výklad o tropickej vegetácii takisto v slovenskom aj anglickom jazyku.

Všetky tabule sú totiž označené číslom, vďaka ktorým sa budete môcť ľahko orientovať.

Vďaka nášmu projektu je Botanická záhrada UPJŠ prvou na Slovensku s vlastným audio sprievodcom.

Tento projekt je podporený projektom Košice 2.0, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom iniciatívy Mestské inovačné opatrenia.

Zdieľajte prosím 🙂