KETURIST

Turistický portál Košického kraja

Nová nemocnica v Košiciach je zároveň galériou pätdesiatich diel👌 😮 VEDELI STE, ŽE NEMOCNIČNÝ KOMPLEX NA TRIEDE SNP 1 V KOŠICIACH PREPOJENÝ S LEKÁRSKOU FAKULTOU UPJŠ PREDSTAVUJE NAJVÄČŠIU A NAJPRESTÍŽNEJŠIU VEREJNÚ GALÉRIU UMELECKÝCH DIEL NA SLOVENSKU?❓

🖼️ V budove univerzitnej nemocnice, jej poliklinike a na našej lekárskej fakulte na Triede SNP 1 sa nachádzajú desiatky umeleckých diel od vyše päťdesiatich popredných československých umelcov pochádzajúce zo 70-tych a 80-tych rokov minulého storočia.

Vznikli počas budovania „novej“ nemocnice a lekárskej fakulty a využité boli pri nich rozličné umelecké techniky.

Minulo sa na nich 1,25 percent z celkového rozpočtu určeného na budovanie nemocnično-výučbového komplexu, ktorý predstavoval takmer miliardu korún československých, a mali vytvoriť príjemnú a optimistickú atmosféru nielen pacientom, ale aj zdravotníckym pracovníkom, pedagógom a študentom medicíny.

🎨 Výtvarné diela inštalované v objekte Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice a UPJŠ LF mali „prispievať k prehlbovaniu myšlienkovej estetickej výchovy a vplývaniu na ľudí, k zvyšovaniu kultúrnej úrovne životného prostredia, a spoločenského účinku architektúry a výtvarného umenia v ich celistvosti.“ Hodnota umeleckých diel inštalovaných celom komplexe predstavovala v tom čase viac ako jedenásť miliónov československých korún.

Osobitne v objekte 🩺lekárskej fakulty mala výtvarná časť dotvárať interiér a exteriér v súlade s predpokladanou vyššou spoločenskou úrovňou prostredia vzhľadom na významnú reprezentatívnu funkciu a hodnotu, a tiež kvôli predpokladanému styku so zahraničnými vedeckými reprezentantmi v tomto areáli.

👀✨ Radi Vám priblížime hodnotné umelecké diela vystavené v interiéri a exteriéri Lekárskej fakulty UPJŠ, na vznik ktorých bolo vyčlenených zhruba 3,4 milióna korún:
👉1️⃣️ Južnej strane IV. sekcie budovy Lekárskej fakulty dominuje reliéf „Defilé ľudských tvárí“ z roku 1973 od významného českého sochára a medailéra Adolfa Havelku, zakomponovaný do vonkajšieho fasádneho obkladu. Zobrazuje defilé ľudských tvárí, doplnené o motívy kvetín a poľnohospodárskych plodín. Jeho šírka je viac než 30 metrov a výška zhruba 2 metre.

👉2️⃣ Pri hlavnom vchode do budovy LF sa nachádza monumentálna bronzová plastika „Anatomický modul podľa Leonarda da Vinci so štvrtou dimenziou“ od košického sochára Juraja Bartusza. Vyhotovená bola v rokoch 1982 – 1990 a jej motívom je slávna ilustrácia od Leonarda da Vinciho – kresba vitruviánskeho muža, ktorého proporcie sú vpísané do kružnice a štvorca ako dvoch základných geometrických tvarov. Bartusz vytvoril trojdimenizonálny model „Vitruvia“ znázorňujúci pohyb v priestore s kruhovým pozadím, zaujímavo kontrastujúcim s hranami okolitých budov. Priemer sochy je 4,2 metra.

👉3️⃣ Stene v interiéri budovy pri vstupe do Lekárskej knižnice výrazne dominuje veľkoplošná maľba na dreve s rozmermi desať metrov na šírku a štyri metre na výšku od výtvarníka Františka Blaža z umeleckej rodiny Blažovcov. Olejomaľba z roku 1984 je zhotovená na drevenej laťovke potiahnutej hrubou našepsovanou jutou. Má názov „Života“ a zobrazuje oslavu života, ktorý je potrebné chrániť. Zachytáva prírodné motívy, ľudské postavy a hada eskulapa ako symbol lekárstva v kružniciach života. Do jednej z postáv zvečnil F. Blažo svoju vtedy ešte malú dcérku Romanku.

👉4️⃣️ Susednú stenu pri Aule LF zdobí ďalšie dielo monumentálnych rozmerov vyhotovené v roku 1983-84 v technike maľby na smalte, ktoré prechádza troma poschodiami. Jeho autorom je významný slovenský maliar, výtvarník a pedagóg Vladimír Poppovič a jeho spoluautorkou známa textilná výtvarníčka Katarína Šujanová, ktorí tu pracovali s prírodnými a ľudovými motívmi. Celkové rozmery diela, skladajúceho sa z 54 menších častí, sú 10,8 metra na výšku a 4,65 metra na šírku.

👉5️⃣ Na tej istej stene po pravej strane vstupných dverí do Auly sa nachádza aj ďalšie umelecké dielo v kove. Ide o plasticky stvárnený symbol s dvojmetrovým priemerom. Obsahuje motív prisahajúcej ruky a citát textu z Hippokratovej prísahy pripomínajúci študentom a absolventom medicíny ich dôležité poslanie. Jeho autor ani rok vzniku nie je známy a rovnako tiež nepoznáme autora iného plasticky stvárneného loga – „Eskulapa“ umiestneného v interiéri auly vľavo nad pódiom.

👉6️⃣ Originálne poňaté dielo – umelecká deliaca stena z prehýbaného skla v kombinácii s fotografiou (čiernobielými diapozitívmi) sa nachádza na hlavnej chodbe pri veľkých posluchárňach LF na 2. poschodí. Jeho autorom je významný český výtvarník Benjamín Hejlek, veľký experimentátor v hre svetla a skla, ktorý do svojho umeleckého diela vytvoreného v rokoch 1983-84 zakomponoval projekcie viacerých dominánt východného Slovenska, aby medikov pochádzajúcich z tohto regiónu potešili jeho rôzne zákutia. Výška diela je 2,3 m a šírka 3,75 m.

👉7️⃣ So sklom pracoval aj slovenský autor svetového formátu, známy predstaviteľ konštruktivizmu a svetelno-kinetického umenia Milan Dobeš, ktorý v interiéri Lekárskej fakulty vytvoril v roku 1984 originálnu fontánu z ohýbaného skla ako osobitný umelecký objekt vo vstupnej časti vestibulu na prízemí. Má výškou 120 centimetrov a pripomína sklenené banky používané v laboratóriách, ktoré sa nachádzajú v susedstve tohto otvoreného priestoru.

👉8️⃣ Veľkorozmerný obraz v technike štukolustro s názvom „Vývoj lekárskej vedy“ z roku 1983, s rozmermi 1,21 x 6,85 metra od dvojice známych autorov – maliara a grafika Andreja Doboša a Miloša Urbáska sa nachádzal pôvodne vo vstupnom vestibule fakulty a neskôr sa stal súčasťou jednej z kancelárií rozrastajúceho sa študijného oddelenia. Vo svojich graficky stvárnených motívoch predstavuje historické námety s použitím rôznych symbolov z dejín východnej aj západnej medicíny.

👉9️⃣️ Aby bola mozaika umeleckých diel úplná, pridávame aj avantgardnú inštaláciu umiestnenú v posluchárni na 8. poschodí III. sekcie budovy, ktorá sa zrodila neskôr a to v deväťdesiatych rokoch z grantu získaného na úpravu miestnosti, kde sa vyučovala medicínska etika. Umelecké dielo tvorí pavučina s ľudskými hlavami v podobe sadrových búst inštalovaná pri strope a šesť tematických obrazov na stenách. Autorom tohto diela je maliar Oleg Šuk pôvodom z Kazachstanu pôsobiaci v Košiciach.

▪️ Spracované z podkladov Dokumentačného centra Východoslovenskej galérie

Zdroj informácií: https://www.facebook.com/upjslf

Zdieľajte prosím 🙂

OZNAM

Všetky tu uvedené údaje majú len informatívny charakter a nie sú garantované. Je potrebné si ich overiť!