Rekreačná oblasť Ružín-Košické Hámre

Spravodaj Turistické východiská Smer Čierna Hora
Mapové menu - Turistické východiská - Čierna hora

Všeobecné informácie

Rekreačná oblasť Ružín-Košické Hámre sa nachádza asi 30 km od mesta Košice.

Ružínska priehrada
Ružínska priehrada časť Košické Hámre

Rekreačná oblasť leží v dolnej časti údolia potoka Belá v nadmorskej výške 315 – 400 m.

Údolie potoka Belá má charakter prielomovej nekaňonovitej doliny s reliéfom eróznych brázd, ktorého prítoky tvoria hlboké doliny bez nivy alebo so slabo vyvinutou nivou.

Rekreačné stredisko (315 m) pri ramene vodnej nádrže Ružín medzi pohoriami Volovské vrchy a Čierna Hora je miestnou časťou obce Košická Belá.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vodná nádrž Ružín I – okolie Košicke Hámre

Rekreačná stredisko pozostáva z týchto lokalít:
1.) Zlatník – Rekreačná lokalita, ktorá pozostáva zo zariadení voľného cestovného ruchu, individuálnych rekreačných chát v skupinách: Kopaniny a Zlatník.
2.) Centrum – Tvorí centrálnu zónu rekreačného priestoru nazývaného ako Táleng so záchytným parkoviskom, ktorá pozostáva zo zariadení voľného cestovného ruchu, individuálnych rekreačných chát v skupinách: Táleng a Ždiar.
3.) Vodácka osada – Plážovisko s bufetom a požičovňou lodí. V priestore lodenice sú terasové plochy na slnenie a vstup do vodnej nádrže Ružín.
4.) Prieložky – Rekreačnú lokalitu pri razcestníku ATC turistclub (330 m n.m.) tvorí zoskupenie prevažne individuálnych rekreačných chát.
5.) Galova lúka – Rekreačná lokalita, ktorá pozostáva z individuálnych rekreačných chát v skupinách.
6.) Malý Folkmár – Rekreačnú lokalitu tvorí zoskupenie prevažne individuálnych rekreačných chát: Dolná a Horná Lesná, Stodolisko, Kiara a Nad Prieložkom.
7.) Ružín Rekreačnú lokalitu tvorí tesné okolie s vodnou plochou Ružína prevažne individuálnymi rekreačnými chatami
8.) Uhliská je pripravovaná rekreačná lokalita pod názvom Košické Hámre so širokou škálou športovo – rekreačného vybavenia.

IMG_2505
Penzión Hámre /Bradan/ – Malý Folkmár

Okoliu rekreačného strediska dominuje lesná krajina s lúčnymi priestormi pozdĺž potoka, ktorá je výrazne rozčlenená tokom Belá, Opátka a ich prítokmi.

Pôvodnú obec Košické Hámre zaplavili vody Ružínskej nádrže.

Rovnaký osud čakal aj obec Malý Folkmár, ktorá sa stala súčasťou obce Košické Hámre v roku 1943.

Vybudovaním vodného diela Ružín na rieke Hornád pri sútoku rieky Hnielec v roku 1972 vznikla atraktívna športovo-rekreačná oblasť.

Obec Košické Hámre bola v minulosti známa hutníckou tradíciou a hámrami, v súčasnosti slúži jej okolie na rekreačné účely.

V súčasnosti je obývaná väčšinou chatármi.

V minulosti tu boli vybudované železiareň a zlievareň.

Teraz už za Košickou Belou prechádza cez priehradu Ružín železobetónový most, ktorý bol postavený v 70. rokoch 20. storočia.

Približne pod mostom stál v minulosti kostol sv. Kríža v Košických Hámroch.

Katolický kostol sv.Kríža bola neoklasicistická budova postavená v roku 1861 a 1898 ako jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom a do štíta situovanou predstavanou vežou.

Na severnej strane bola pristavaná sakristia.

Uzáver bol klenutý konchou, loď má rovný strop.

Oganový chór bol klenutý pruskými klenbami.

Na dverách schodišťa vedúceho na organový chór bola maľba znázorňujúca sv.Petra.

Turistické ciele a možnosti

Okolitá príroda, lesnatý terén a voda poskytujú veľmi výhodné a výborné podmienky pre letnú turistiku a športy.

Turistické trasy

Stredisko má dva turistické rázcestníky, ktoré sú navzájom prepojené modrou a  zelenou turistickou značkou.

Na vrchu Sivec
Na vrchu Sivec

Prvý turistický rázcestník V.n. Ružín, most (327 m n.m.) sa nachádza pred železobetónovým mostom, ktorý prechádza cez priehradu Ružín v smere z Košíc na Veľký Folkmár.

Tu začina  žltá turistická trasa, ktorá pokračuje až na výhľadovú Folkmársku skalu (915 m n.m.).

Celkový čas na skalu trvá približne 2:30 h (naspäť 2:10 h).

Folkmarská skala
Folkmarská skala

Ďalej tu začína  modrá turistická trasa, ktorá prechádza cez razcestník ATC turistclub (330 m n.m.) a pokračuje až do obce Opátka.

Cez rázcestník V.n. Ružín, most prechádza zelená turistická trasa, ktorá smerom na sever pokračuje na trampami vyhľadávané Sivecké lúky, k významnému rázcestníku Priehyba pod Sivcom (640 m n.m.) , na sedlo Repy (803 m.n.m) a zdatnejší sa môžu dostať až ku horskej chate Jahodná.

Drienková skala (550 m n.m.)

Druhým juhozápadným smerom prechádza zelená turistická trasa cez rázcestník ATC turistclub (330 m n.m.) a pokračuje až do sedla Zemičky (710 m n.m.).

Druhý turistický rázcestník ATC turistclub (330 m n.m.) sa nachádza pri rekreačnej lokalite Prieložky.

Kombinované turistické trasy

Stredisko je dobrým východiskom po kombinovaných turistických trasách na výhľadový vrch Sivec (781 m n.n.), výhľadovú Drienkovú skalu (550 m n.m.), čiastočne výhľadový Vysoký vrch (851 m n.m.), vrch Pokryvy (888 m n.n.) a výhľadovú Folkmarskú skalu (915 m n.m.).

Výhľad zo Siveckých lúk na Volovské vrchy – Kojšovku

Historia

Košické Hámre

Obec sa vyvinula z baníckej osady mesta Košice, v ktorej bol už v roku 1505 hámor.

Začiatky železiarstva v Košických Hámroch siahajú do stredoveku.

Pri sútoku potokov Opaka a Hámor boli pôvodne v prevádzke slovenské pece s hámrom.

V polovici 17. storočia bývalo v obci 9 gazdov a 11 železiarov.

Obyvatelia pracovali v železných baniach, v hámroch a v miestnom pivovare.

V 18. storočí pálili aj vápno.

Železiareň patrila mestu Košice.

V roku 1851 ju odkúpil nemecký priemyselník Otakar Jacobs, ktorý postavil roku 1852 na mieste slovenských pecí vysokú pec a skujňovací hámor.

Vysokú pec odstavili definitívne roku 1911, zlievareň pracovala ďalej.

V roku 1944 bol k obci Košické Hámre (pôvodne Košické Hámry, maď. Kassahámor, nem. Hammer) pričlenená obec Malý Folkmár.

Za prvej ČSR obyvatelia obce pracovali v miestnej zlievarni.

V roku 1967 boli Košické Hámre zlúčené s Košickou Belou a o dva roky neskôr k nej bola pričlenená i obec Ružín (pôvodne Starý Ružín, maď. Óruzsin).

V súvislosti s výstavbou vodného diela Ružín obec v roku 1966 zanikla.

Malý Folkmár

Obec sa spomína už v roku 1386.

Vynikla v chotári obce Veľký Folkmár.

Malý Folkmár, maď. Kisfolkmár, Kissolymár.

V roku 1943 bola obec pripojená ku Košickým Hámrom.

V súvislosti s výstavbou vodného diela Ružín obec v roku 1966 zanikla.

Ubytovanie a stravovanie

Nachádza sa tu množstvo stravovacích a ubytovacích zariadení.


Príroda


Mapy

Turistická

Cykloturistická

Počasie

Share
UbytovanieStravovanieRádio
↓


TOPlist TOPlist