Obec Košická Belá

Spravodaj Turistické východiská Smer Čierna Hora
Mapové menu - Turistické východiská - Čierna hora
Všeobecné informácie

Nadmorská výška v strede obce je 380 m, 259-918 m v chotári.

kostol

Obec leží v severovýchodnej časti Slovenského rudohoria v doline potoka Belá, medzi Volovskými vrchmi a vrchmi Čiernej hory.

Obcou preteká potok Belá, ktorý patrí do povodia rieky Hornád.

V rokoch 1963-1972 tu v prelomenej doline Hornádu bola vybudovaná Ružínska priehrada, ktorá zatopila časti bývalých obcí Košické Hámre a Ružín.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ružínska priehrada

Z pamiatok sa v obci zachovalo niekoľko sedliackych domov zo začiatku 20.storočia, barokovo-klasicistická budova katolíckej fary z 2. polovice 18.storočia a katolický kostol Sv. Jána Krstiteľa, zroku 1941.

Katolícka fara je barokovo-klasicistická budova z 2. polovice 18. storočia.

Ma pôdorys tvaru „L“ s vaľbovou strechou a v miestnostiach zväčša s pruskými klenbami.

Katolícky kostol bol postavený v rokoch 1938 – 1941.

Bol postavený ako trojloďvá stavba s polkruhovým zakončením presbytéria v pokračovaní hlavnej lode.

Na priečelí k ústrednej štítovej bol na fasáde pristavaná vysoká veža a z druhej strany polkruhová.

Obec je charakteristická zástavbou pozdĺž cesty a potoka.

Pôvodná obec vznikla na sútoku potokov Belá a Belianský.

Okolie obce tvorí lesno-lúčna krajina, pričom lúčne priestory sú sústredené prevažne v bezprostrednom okolí obce a lokálne pozdĺž vodných tokov.

V okolí obce je vďaka Ružínskej priehrade veľká rekreačná a chatárska oblasť.

Obec plní prevažne rekreačnú a turistickú funkciu, ako prímestská oblasť Košíc.

Miestnou časťou obce je aj bývalá a z časti zatopená obec Košické Hámre.

Chotár obce pozostáva s týchto lokalít:

1.)  Obec – Obec Košická Belá s dominujúcou obytnou funkciou plniaca aj chalupnícke funkcie.

Súčasťou aj rekreačnej oblasti Ružín-Košické Hámre
2.) Zlatník – Rekreačná lokalita, ktorá pozostáva zo zariadení voľného cestovného ruchu, individuálnych rekreačných chát v skupinách: Kopaniny a Zlatník.
3.) Táleng – Tvorí centrálnu zónu bývalých Košických Hámrov a jej rekreačného priestoru so záchytným parkoviskom, ktorá pozostáva zo zariadení voľného cestovného ruchu, individuálnych rekreačných chát v skupinách: Táleng a Ždiar.
4.) Vodácka osada – Plážovisko s bufetom a požičovňou lodí. V priestore lodenice sú terasové plochy na slnenie a vstup do vodnej nádrže Ružín.
5.) Prieložky – Rekreačnú lokalitu pri razcestníku ATC turistclub (330 m n.m.) tvorí zoskupenie prevažne individuálnych rekreačných chát.
6.) Galova lúka – Rekreačná lokalita, ktorá pozostáva z individuálnych rekreačných chát v skupinách.
7.) Malý Folkmár – Rekreačnú lokalitu tvorí zoskupenie prevažne individuálnych rekreačných chát: Dolná a Horná Lesná, Stodolisko, Kiara a Nad Prieložkom.
8.) Ružín Rekreačnú lokalitu tvorí tesné okolie s vodnou plochou Ružína prevažne individuálnymi rekreačnými chatami
v skupinách: Vodácka osada I a Vodácka osada II.
9. ) Uhliská je pripravovaná rekreačná lokalita pod názvom Košické Hámre so širokou škálou športovo – rekreačného vybavenia.
10.) Potoky Rekreačnú lokalitu tvorí vstupnú zónu do chotára, ktorá pozostáva zo zariadení voľného a viazaného cestovného ruchu, z individuálnych rekreačných chát v skupinách Potoky, Furmanec a Popálené.

Turistické ciele

Obec je dobrým východiskom do okolitej prírody a začínajú tu dve značené turistické trasy.

IMG_4863
vrch Sivec (781 m n.m.)

Severná  modrá turistická trasa prechádza pohorím Čiernej hory a dovedie peších turistov až ku zástavke Ružín.

Južná  žltá turistická trasa prechádza Volovskými vrchmi, cez Železný vrch (817.5 m n.m.) a dovedie peších turistov až ku turisticky významnej horskej chate Lajoška.

Celkový čas k horskej chate Lajoška trvá približne 2:10 h (naspäť 1:45 h).

V miestnej časti Košické Hámre sú tiež turistické rázcestníky.

Kombinované trasy

Medzi najatraktívnejšie turistické lákadlá v okolí obce patrí výstup na výhľadový vrch Sivec (781 m n.m.).

zelezny
Železný vrch (817.5 m n.m.)

Ďalej sú to Sedlo Repy (803 m n.m.), Čermeľská dolina, výhľadová Skala Loreley (901 m n.m.), výhľadová skala Jánošíková bašta (523 m n.m.), športovo-rekreačné stredisko Jahodná, vrch Predné Holisko (947 m n.m.), pôvabné Bokšovské skaly (810 m n.m.) a výhľadová Arturova skala (790 m n.m.).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Horská chata Lajoška.

Cykloturistické trasy

Do obce vedie zelená cyklotrasa z rekreačnej oblasti Alpinka.

História

Vyvinutá obec sa spomína v roku 1397.

Patrila panstvu Sokoľ a od roku 1429 mestu Košice.

V roku 1491 ju vydrancovali poľské vojská.

Obyvatelia boli drevorúbači a baníci.

Do 19. storočia boli v chotári v prevádzke bane na meď.

Za prvej ČSR boli obyvatelia zamestnaný prevažne v lesnom hospodárstve.

Pamiatky

  • Barokovo-klasicistická budova katolíckej fary z druhej polovice 18. storočia

Príroda

Aktivity

  • Náučný legionársky chodník (link…)

Mapy

Turistická

Cykloturistická

Počasie

Videá

Share
UbytovanieStravovanieRádio
↓


TOPlist TOPlist