Antonova jaskyňa – Malá Ružínska jaskyňa

Spravodaj Kam do prírody Smer Čierna hora
Podkategória: Jaskyne a priepasti

Lokalizácia: Čierna hora

Všeobecné informácie

Antonova jaskyňa sa nachádza v prírodnej rezervácii Sivec a na svahu bočnej a malej dolinky nazývanej Antonová dolina, ktorá sa napája do doliny Malého Ružínka.

dsc09969
Antonova jaskyňa

Vchod do jaskyne leží v nadmorskej výške 600 m.n.m. a približne 75 metrov nad dnom doliny Malý Ružínok.

Z geomorfologického hľadiska patrí do oblasti Slovenského rudohoria a jeho horského celku Čierna hora (podcelok Pokryvy).

dsc09974
Pohľad z jaskyne – vstupný portál + okno jaskyne

Jaskyňa dostala názov podľa lesníka  Antona Fayta z obce Malá Lodina, ktorý ju v roku 1879 objavil.

Dĺžka jaskyne je približne 55 metrov.

Jaskyňa je chudobná na výzdobu a má priestrannú  chodbu, ktorá je zakončená kolmou stenou.

Vstupný portál do jaskyne je 6 metrov vysoký a široký okolo 10 metrov.

Vnútro jaskyne má miestami výšku aj okolo 10 metrov.

dsc09967
Vstupný portál

Šírka chodby sa pohybuje od 6 do 10 metrov.

Jaskyňa má aj kratšiu chodbu, ktorá po 8 metroch ústi znova do hlavnej chodby.

V strope jaskyne sa nachádza veľké okno (ide o prepadnutý strop jaskyne),  ktorého šírka je 6 metrov a výška 5 metrov.

Vďaka oknu a veľkému vstupnému portálu je v jaskyni dostatok svetla.

Bola osídlená v neolite bukovohorskou kultúrou.

Z paleontologických nálezov je známy výskyt kostí jaskynného medveďa, polárnej líšky a polárneho zajaca.

Ako sa dostať ku jaskyni

V minulosti viedla k jaskyni modrá turistická trasa, ktorá prechádzala popri jaskyni.

dsc09978
pohľad z jaskyne

Značenie bolo preložené a zrušené v 90. rokoch 20. storočia.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy, zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt, chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha a rušiť pokoj a ticho!!!

Na vstup do prírodnej rezervácie s 5 stupňom ochrany je potrebné aby ste postupovali nasledovne.

1. Podať žiadosť na okresný úrad v sídle kraja odbor starostlivosti o životné prostredie na udelenie výnimky z územnej ochrany podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Takúto žiadosť treba riadne odôvodniť a uviesť dôvody, pre ktoré by mala byť výnimka udelená.

2. Takéto podanie sa spoplatňuje podľa položky 160 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov sumou 10 Eur ak podáva žiadosť fyzická osoba alebo 100 Eur ak je žiadosť podaná právnickou osobou.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:


Mapy

Turistická trasa

Cykloturistická trasa

Share
UbytovanieStravovanieRádio
↓


TOPlist TOPlist