Obišovský hrad – zrúcanina

Spravodaj Kam za pamiatkami smer Čierna hora

Podkategória: Hrady a kaštiele

Lokalizácia: Čierna hora

Súradnice GPS:
N 48°52.320′ E 021°13.634′

Všeobecné informácie

Stredoveký kamenný hrádok pri Obišovciach patrí do série tých hrádkov, ktoré sa začali v Uhorsku stavať po roku 1242 a zanikli na rozhraní 15.-16. storočia v čase zvýšeného hradoborectva.

DSC02441
Obišovský hrad

Zámčisko leží nad ľavým brehom rieky Svinky na kupolovitom výbežku Čiernej hory v podcelku Sopotnícke vrchy.

Zámčisko je kužeľovitý kopec s prudko klesajúcimi svahmi.

Samotný areál hrádku bol obohatený pomerne vysokými, aj dnes dobre viditeľnými valmi a pomerne hlbokou priekopou na vnútornej strane valu.

DSC02444
Obišovský hrad

Celý hradný areál sa skladá zo stredovekej prístupovej cesty, vonkajšieho valu s vnútornou priekopou, hradného múru so vstupnou bránou, strážnej miestnosti, veže paláca a vlastného nádvoria s cisternou.

Príjazdová cesta je ešte i dnes dobre viditeľná.

Viedla od Obišoviec po južnom svahu a do vlastného areálu vyúsťovala z východnej strany pravdepodobne padacím mostom.

Val bol jednoduchý a navŕšený z miestneho materiálu.

DSC02435
Obišovský hrad

Veľká časť valu vznikla tak, že na jeho vnútornej strane sa prehlbovala priekopa a materiál z nej sa požil jednak na stavbu murovaných fortifikačných zariadení, jednak na stavbu valu.

Hradnú priekopu, práve tak ako val, možno ešte dnes rozoznať.

Jej dno bolo o niekoľko metrov hlbšie ako dno terajšej priekopy.

Hradný múr predstavuje ešte aj dnes pevnú kamennú stavbu.

Podľa vzájomných cezúr hradného múru, hradnej veže a hradného paláca sa zistilo, že hradný múr bol postavený v prvej etape fortifikačného zariadenia.

DSC02454
Obišovský hrad

Pôdorysne tvorí hradný múr nepravidelnú elipsu.

Hrúbka hradného múru nie je všade rovnaká, pohybuje sa medzi 230 až 250 cm.

Hradný múr bol postavený v jednej stavebnej etape s bránou, ktorá mala maximálnu svetlosť 350 cm.

Situovaná bola na južnej strane lokality v priestore, v ktorom sa zistilo, že hradný múr bol najviac deštruovaný.

Hradné nádvorie bolo ohraničené hradným múrom a v tomto priestore sa nachádzali ostatné stavby patriace k stredovekému hrádku.

Hradné nádvorie bolo upravené tak, aby mohlo byť čo najviac využité.

náčrt: B. Polla

Veľká časť nádvoria bola vydláždená.

Hradná veža stála na východnej strane lokality, na jej najvyššom bode.

Podľa hrúbky muriva i podľa množstva deštrukčného materiálu je zrejmé, že veža bola aspoň trojpodlažná a bola vybudovaná neskoršie ako hradný múr.

V prízemí sa o hradný múr opierala, počnúc prvým poschodím spočívala na ňom a ďalej z neho vyrastala.

Palác mal nepravidelný pretiahnutý pôdorys.

Bol vystavaný na južnej strane lokality a vklinený medzi hlavný múr a hradnú vežu.

dsc02479
náučný chodník z obce Obišovce

Na nádvorí bola objavená aj cisterna.

Chronologické zatriedenie materiálu získaného archeologickým výskumom potvrdzuje mienku, že obišovský stredoveký hrádok, o ktorom sa nepodarilo nájsť nijaké písomné pramene, podľahol pravdepodobne hradoreckému úsiliu uhorských kráľov v 15. storočí.

Obišovský hrad patrí do zoskupenia 6 hradov Šarišský, Kapušianský, hrad Šebeš, Zbojnícky hrad a Lipovec, ktoré sú združené pod názvom Prešovská hradná cesta.

O hrad sa stará OZ Rákociho cesta v spolupráci s obcou Obišovce.

Ako sa dostať na hrad

Najkratšia a najjednoduchšia trasa k hradu vedie od železničnej stanice v obci Ličartovce.

Vzdialenosť od Ličartovskej stanice k hradu je okolo 2 km.

Je potrebné isť priamo na hrebeň doliny Svinky.

Na hrebeni sa nachádza zarastený a zreteľný kužeľovitý výbežok, na ktorom sa hrad nachádza.

Táto trasa môže na hrad trvať okolo 20 minút.

K hrádku vedie historický, archeologický náučný chodník  z obce Obišovce.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Fotogaléria:

Obišovský hrad

Fotograf: Marcel Chovančák

Mapy
Turistická mapa

Cykloturistická mapa

Share
UbytovanieStravovanieRádio
↓


TOPlist TOPlist