Veľká Ružínska jaskyňa (Rothova diera)

Spravodaj Kam do prírody Smer Čierna hora
Podkategória: Jaskyne a priepasti

Lokalizácia: Čierna hora

Všeobecné informácie

Chránený prírodný výtvor Veľká Ružínska jaskyňa sa nachádza v Národnej prírodnej rezervácií Vozárska.

dsc09949
Vstupný portál do jaskyne

Vchod do jaskyne leží na západnom svahu doliny Malý Ružínok v nadmorskej výške 614 m.n.m. a približne 50 metrov nad dnom doliny.

Je nazývaná aj ako Rothova diera alebo Rothova jaskyňa.

Názov Rothova diera (Rothova jaskyňa) dostala po slovenskom prírodovedcovi, pedagógovi a zakladateľovi slovenskej speleoarcheológie Samuelovi Rothovi, (* 18. december 1851, Vrbov – † 17. november 1889, Levoča).

dsc09942
Vstupný portál

Z geomorfologického hľadiska patrí do oblasti Slovenského rudohoria a jeho horského celku Čierna hora (podcelok Pokryvy).

Dĺžka jaskyne je približne 112 metrov a tvorí ju priestranná chodba.

Jaskyňa je bez typickej krasovej výzdoby.

Predná časť jaskyne dosahuje šírku 10 až 15 metrov.

Vnútro jaskyne má miestami výšku aj okolo 10 metrov.

dsc09946
Pohľad z jaskyne

Jaskyňa má priestranný otvor.

Vstupný portál jaskyne je vysoký okolo 5 metrov a široký okolo 9 metrov.

V zime zdobia jaskyňu ľadové kvaple.

Bola osídlená už v paleolite a obývaná tvorcami neolitickej bukovohorskej kultúry.

V roku 1897 sa v nej našli paleolitické ohniská, početné kosti jaskynného medveďa a črepy neolitickej bukovohorskej kultúry.

Ako sa dostať ku jaskyni

V minulosti viedla k jaskyni modrá turistická trasa, ktorá  prechádzala popri jaskyni.

dsc09948
vnútro jaskyne

Značenie bolo preložené a zrušené v 90. rokoch 20. storočia.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce a vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy!!!

Na vstup do prírodnej rezervácie s 5 stupňom ochrany je potrebné aby ste postupovali nasledovne.

1. Podať žiadosť na okresný úrad v sídle kraja odbor starostlivosti o životné prostredie na udelenie výnimky z územnej ochrany podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Takúto žiadosť treba riadne odôvodniť a uviesť dôvody, pre ktoré by mala byť výnimka udelená.

2. Takéto podanie sa spoplatňuje podľa položky 160 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov sumou 10 Eur ak podáva žiadosť fyzická osoba alebo 100 Eur ak je žiadosť podaná právnickou osobou.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Fotogaléria

Mapy

Turistická trasa

Cykloturistická trasa

Share
UbytovanieStravovanieRádio
↓


TOPlist TOPlist