Rieka Hornád

Spravodaj Kam do prírody Smer Košice  

Lokalizácia: Čierna hora, Košice, Košická kotlina a Volovské vrchy

Všeobecné informácie

hornad
rieka Hornád – Kostoľany nad Hornádom

Turistický významná rieka prameniaca vo východnej časti Nízkych Tatier pod Kráľovou hoľou vo výške 1500 metrov n.m. pri obci Vikartovce.

Najstaršie záznamy viažuce sa s názvom rieky Hornád pochádzajú z Anonymovej
kroniky, ktorá vznikla okolo roku 1200.

Pre rieku Hornád sa uvádzajú v tejto kronike podoby Honrat, Honrad.

Na východnom Slovensku preberá viaceré potoky a rieky.

dsc09839
rieka Hornád – Malá Lodina

Povodie Hornádu je veľmi členité a z geologického hľadiska sa zaradzuje
k viacerým geomorfologickým celkom.

Preteká vápencovým podložím Slovenského raja, kde sa prerezáva kaňonovitým údolím, nazývaným Prielom Hornádu, zaradeným kvôli svojej výnimočnosti medzi národné prírodne rezervácie Slovenska.

Prielom Hornádu je zaradený do najprísnejšej A zóny ochrany.

Po opustení Slovenského raja tečie vápencovým podložím Galmusu vo Volovských vrchoch, kde sa nachádza územie európskeho významu SKUEV 028 Vápence v doline Hornádu, pokrývajúceho všetky cenné vápencové a flyšové lokality tejto rieky o výmere okolo 30 ha.

dsc09842
rieka Hornád – Veľká Lodina

Ďalej preteká masívom Čiernej hory, mestom Košice a Košickou kotlinou.

Napokon za obcou Trstené pri Hornáde v krásnych meandroch opúšťa slovenské územie a odteká do Maďarska, kde sa vlieva do Slanej a s ňou do Tisy.

Na sútoku Hornádu s riekou Hnilec je v prielomovej doline vybudovaná vodná nádrž Ružín.

Vybudovaním vodného diela Ružín na rieke Hornád pri sútoku rieky Hnielec v hlbokom kľukatom údolí Bujanovských vrchov, v časti v minulosti nazývanej Dolný prielom Hornádu vznikla v roku 1963-1972 atraktívna športovo-rekreačná oblasť.

dsc09633
rieka Hornád – pri vrchu Humenec

Ružínska priehrada je sústava dvoch vodných diel Ružín I. a Ružín II. (nazývaná ja vodná nádrž Malá Lodina).

Hornád je splavný skoro po celej dĺžke až po štátne hranice (vrátane vodného diela Ružín), celkove 147,5 km, ale z hľadiska kanoistiky je Hornád zaujímavý od Spišskej Novej Vsi až po hranicu s Maďarskom.

Hornád predstavuje 286 km dlhý ľavostranný prítok Slanej, ktorý na Slovensku tvorí samostatné povodie s dĺžkou toku okolo 193 km, z toho 19 km tvorí štátnu hranicu s Maďarskom.

20150530_155910
rieka Hornád – MČ Ťahanovce

Výškový rozdiel prameňa a hraničného profilu je 890 m.

Splavovanie v národnom parku Slovenský raj nie je vždy povolené!!!

Tomáš Dražil, riaditeľ Správy NP Slovenský raj:
„Rieka Hornád v NP Slovenský raj sa môže splavovať od 1. mája do 31. októbra, avšak na nástupnom mieste na Hrabušickom Mýte musí mať hladina Hornádu najmenej sedemdesiat centimetrov, aby vodáci nemuseli lode v Prielome prenášať. Ak je však voda nad stodesať centimetrov, splav uzatvárame. Ide nám nielen o bezpečnosť vodákov, ale aj o hodnotný zážitok, ktorý si z národného parku odnesú.“

dsc09628
rieka Hornád – Kysak

Pod Čingovom sa nachádza vodárenské pásmo a preto tu nie je plavba taktiež povolená!!!

Najkrajší úsek tvorí 11 km dlhý Prielom Hornádu .

Tento úsek sa nachádza pod severnými výbežkami Slovenského raja medzi obcami Hrabušice a Smižany.

Hornád tu preteká kaňonovitým údolím, miestami širokým len 10-20m s brehmi vysokými 150 m.

Najdivší úsek, tvz. Železné vráta, tu lemujú z oboch strán strmé skalné steny vysoké až 250m.

kluknava1
Drevený krytý most v Štefanskej Hute

Pekné sú aj meandre v okolí Markušoviec až po Vítkoviec.

Od Kluknavy až do Margecian tečie Hornád v nádhernom údolí, bohato meandrujúc, vytvárajúc početné pereje, skalné steny a mŕtve ramená.

Krajinársky veľmi zaujímavý je úsek od vodnej nádrže Ružín po MČ Ťahanovce, kde sa prediera pohorím Čierna Hora cez Hornádsku dolinu.

Pod Košicami preteká rieka Hornád otvorenou krajinou.

Dolný úsek pod Ružínskou priehradou je obvykle splavný celoročne.

Medzi obcami Nižná Myšľa a Trstené pri Hornáde nájdeme mŕtve riečne ramená rieky Hornád.

hornad HU
Rieka Hornád – štátna hranica

Ide o časť pôvodného koryta rieky a vývojovo stašie formy meandrov, ktoré odklonili kvôli regulačným prácam.

Mŕtve ramená sú stále bohaté na vtáctvo a typickú flóru lužných lesov.

Najhodnotnejšie brehové porasty alúvia rieky Hornád v Košickej kotline predstavujú zároven najbohatší ekosystém v podmienkach strednej Európy.

Za obcou Trstené pri Hornáde až do Maďarska tu rieka Hornád vytvára vo svojom pôvodnom koryte aktívne meandre, ktoré sa nazývajú Hornádske meandre.

trstenna pri hornade
pri obci Trstené pri Hornáde

Hornádske meandre, mŕtve ramená a zamokrené lúčne porasty od obce Ždaňa až po štátnu hranicu s Maďarskom spolu tvoria Navrhované chránené územie Hornádske meandre.

Jedna z najvýraznejších pamiatok na rieke Hornád je drevený krytý most v Štefanskej Hute.

Drevený krytý most je technická pamiatka, ktorý prechádza cez rieku Hornád a spája Kluknavu so Štefanskou Hutou.

Štefanska Huta je miestnou časťou obce Kluknava.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Fotogaléria


Kontakt

Cestovná kancelária Ľuboš Grajcár – John the B tour  ponúka splavovanie Hornádu, požičiavanie lodí a vodáckeho materiálu, kurzy kanoistiky, teambuilding.

Ľuboš Grajcár – John the B tour

Lodenica

požičovňa, základy kanoistiky, skúška lodí, miesto zrazov na vybrané splavy. Vyzdvihnutie lodí je potrebné dohodnúť e-mailom, alebo telefonicky.

Otváracie hodiny: Kontaktujte nás, radi pre Vás aj v zime otvoríme.

Košice – Anička
cca 159 m pod Ťahanovovským mostom na pravom brehu Hornádu
Mobil: 0949 422 835 (objednávky vodáckych kurzov, splavov riek, rezervácia lodí v požičovni, objednávky teambuildingu, vodáckych kurzov a splavov pre školy)

Mobil: 0915 880 853 (jeep tour) – Ľuboš Grajcár
E-mail: rieku@splavujeme.sk

Fakturačná adresa

Hockey Gems, s.r.o. (splavujeme.sk)
Sputniková 2
040 12 Košice
Mobil: 0949 422 835 , 0915 880 853 (Ľuboš Grajcár)
E-mail: rieku@splavujeme.sk
Web: www.splavujeme.sk


Mapa

WEB Reklama:

splavujeme

Share
UbytovanieStravovanieRádio
↓


TOPlist TOPlist