Obec Margecany

Spravodaj Turistické východiská Smer Čierna Hora
Mapové menu - Turistické východiská - Čierna hora
Všeobecné informácie

Nadmorská výška v strede obce je 330 m, 320-1028 m v chotári.

20150426_071548
rimskokatolícky Kostol sv. Margity

Obec pri sútoku Hnilca s Hornádom v pohorí Čierna hora pod výbežkami Volovských vrchov, na ľavom brehu Ružínskej priehrady asi 10 km na SV od Gelnice.

Najvyššie miesto leží v severovýchodnom výbežku Čiernej hory, je to najvyšší vrch Roháčka s nadmorskou výškou 1.028 m n. m.

Najnižšie miesto 320 m n. m. sa nachádza na nive Hornádu pri Ružinskej priehrade.

DSC04290
Obec Margecany – bytovka zo 60. rokoch 20. storočia

Kataster obce sa nachádza prevažne v geomorfologickom celku Čiernej hory, iba malý výbežok na juhozápade patrí do Volovských vrchov.

Margeciany susedia na severovýchode s chotárom Miklušoviec, Klenova a Hrabkova, na juhu a juhozápade hraničí s obcou Jaklovce, na západe s obcou Kluknava  a na východe  hraničí s chotárom Košickej Belej.

Obec Margecany má dve miestne časti a to Margecany a Rolova huta.

20150426_065127
pomník obetiam 1. a 2. svetovej vojny a SNP

Z pamiatok sa v obci nachádzajú rimskokatolícky Kostol sv. Margity a pomník obetiam 1. a 2. svetovej vojny a SNP.

Bol upravovaný v 1. polovici 19. storočia, kedy tu bola pristavaná kaplnka sv. Kataríny Alexandrijskej.

Keďže pôvodná obec bola zatopená pri výstavbe Ružínskej priehrady a preto tu nájdeme len veľmi málo pôvodných sedliackych domov.

Nové Margecany dnes ležia na severnom brehu vodnej nádrže vo veľmi peknom prírodnom prostredí.

DSC04121
Margecianska línia

V časti Rolova huta sa nachádza technická pamiatka “Margecanský tunel” (pôvodne železničný), ktorý spája Rolovú hutu s rekreačnou oblasťou Kozinec.

Za obcou sa nachádza prírodná pamiatka Margecianska línia, ktorá odkrýva jednu z najvýznamnejších tektonických línií Západných Karpát.

V obci má tri folklórne súbory.

Súbor dospelých Jadlovec, dva detské Jadlovček a Margarétka.

Turistické ciele

Medzi Margecanami a Rolovou Hutou je zriadená popri Ružínskej priehrade  promenáda s náučným chodníkom slúžiaca pre pešiu turistiku, cykloturistiku a kolieskové korčuľovanie.

DSC04222
Margecanský tunel

Trasa je vyasfaltovaná až po Margeciansky tunel a vybavená oddychovými miestami so stolmi.

Tunelom teraz prechádza účelová komunikácia vedúca do jednej z  rekreačných oblastí Ružínskej priehrady nazývanej Kozinec.

Hneď za tunelom sa nachádza mohutné skalné bralo, ktoré vzniklo pri stavbe Košicko-bohumínskej železnice.

Ďalej už pokračuje trasa po pomerne širokej poľnej ceste v hlbokom kľukatom údolí Bujanovských vrchov  v časti nazývanej Dolný prielom Hornádu.

DSC04228
Ružín – Kozinec

Trasa pokračuje stále popri Ružínskej priehrade až k železničnej zasávke Ružín.

Turistické trasy

V obci začína  žltá turistická trasa vedúca cez sedlo Roháčka (900 m n.m.) na výhľadový vrch Čierna hora (1025 m n.m.) a na najvyšší vrch pohoria Čiernej horynazývaným Roháčka (1028 m n.m.).

rohacka
Roháčka (1028 m n. m.)

Margecany – vrch Rohačka
Margecany  (330 m n.m.) – Rohačka sedlo  (900 m n.m.) 2:00 hod (žltá značka)
Rohačka sedlo  (900 m n.m.) – Roháčka (1028 m n.m.) 0:30 hod (žltá značka)
Výškové prevýšenie :  698 metrov

Celkový čas trasy:  2:30 hod

Margecany – vrch Čierna hora
Margecany  (330 m n.m.) – Rohačka sedlo  (900 m n.m.) 2:00 hod (žltá značka)
Rohačka sedlo  (900 m n.m.) – Roháčka (1028 m n.m.) 0:30 hod (žltá značka)

Roháčka (1028 m n.m.) vrch Čierna hora a Rozsýpana skala (1025 m n.m.) 0:10 hod (žltá značka).
Výškové prevýšenie : 698 metrov

Celkový čas trasy: 2:40 hod

cierna1
vrch Čierna hora (1025 m n. m.) a Rozsypaná skala

Začina tu aj  červená turistická trasa, ktorá prechádza obcou Jaklovce a ďalej pokračuje Volovskými vrchmi.

Celkový čas do obce Jaklovce trvá približne 0:30 hod (naspäť 0:30hod).

História

Margecany

Najstaršia zmienka z 1235 – 1270, pôvodne banícka osada.

20150426_065318
Margecany – sedliacky dom

Napriek značnému poklesu obyvateľov následkom morových epidémií v r. 1662-1710 boli Margecany na konci 18. storočia už významným územným sídlom.

Dokazuje to aj skutočnosť, že mali svoju pečať.

Jej vznik je datovaný rokom 1789.

Na pečati je zobrazená sv. Margita s troma margarétami a nápis „Sigil: Communitatis Margithfalva 1789“.

20150426_065434
Margecany – kostol a Hornád

Uvedená pečať je uchovaná na listine.

Roku 1918 postihla obec epidémia „Španielskej chrípky“.

V roku 1937 bol do obce zavedený elektrický prúd.

V roku 1960 sa s obcou administratívne spojila osada Rolová huta.

Rok 1963 bol rokom veľkých zmien.

Začalo sa sťahovanie ľudí a výstavba vodného diela Ružín.

Pôvodná obec Margecany ležiaca pri korytách riek Hornád a Hnilec zanikla v r.1970.

Z pôvodných Margecian sa do dnešných čias zachoval len rimskokatolícky Kostol sv. Margity a cementáreň Vápenka Margecany.

Nové Margecany boli vybudované na severnom brehu vodnej nádrže Ružín v 60 rokoch 20. storočia.

Rolová Huta

Začiatky osídľovania osady Rolova Huta nemeckými osadníkmi siahajú do r. 1597 za účelom zhutnenia medených rúd.

DSC04264
Rolová Huta

Pozýval ich Anton Roll (1537 – 1612), ktorý vlastnil majetky v Bajerove, Žipove a Rolovej Hute.

V polovici 18. storočia ďalší z rodu Rollovcov, – Anton – ťažil medenú rudu v údolí Hornádu poniže Margecian, kde dal na spracovanie rudy postaviť hutu.

Osadníci založili obec, ktorá sa podľa huty nazývala Fönixhuta až do roku 1919.

DSC04196
Ružín – Náučný chodník

Bola to samostatná politická obec.

Už v 16. storočí medzi banskými mestami mala Rolova Huta významné postavenie, ktoré zabezpečila Rollova rodina.

Anton Roll, odborník na hľadanie striebronosných a medenonosných žíl a najvýznamnejší podnikateľ v spišskom medenorudnom baníctve v 60. rokoch 16. storočia, dal raziť mince s vyobrazeným mytologickým vtákom fénixom, ktorý bol symbolom v rodovom erbe Rollovcov.

Rollovci postavili medené hámre s tromi pecami.

Bola to najväčšia fabrika na spracovanie medi s ročnou výrobou asi 6700 kg čistej medi.

Najstarším obchodníkom v Rolovej Hute bol Viktor Bačkovský, ktorý bol v čase prvej Československej republiky richtárom.

Tieto služby po ňom prevzal Matej Hajduček, po jeho smrti jeho manželka.

Neskôr bolo v Rolovej Hute vytvorené Potravné družstvo Jednota, ktoré naposledy viedol František Hudák.

V roku 1951 sa výstavbou Trate družby v Rolovej Hute započala výstavba staveništného zariadenia, postavili sa dielne na opravu strojov, ubytovacie baráky pre robotníkov, jedáleň s kuchyňou a kultúrnou miestnosťou, čitáreň a knižnica, kino.

Bol zriadený obchod s textilom, obuvou, potravinami a iným spotrebným materiálom, sídlila tam stála lekárska pohotovosť a jeden praktický i zubný lekár. Ordinácie boli veľmi dobre vybavené, mali aj röntgenový prístroj.

Rolova Huta mala svoju obecnú správu do 12. júna 1960, kedy sa stala súčasťou obce Margecany.

Nachádzal sa tu barokový kaštieľ z polovice 18. storočia.

Išlo o 3-krídlovú barokovú stavbu s rizalitom a slávnostnou sálou.

Všetky budovy, kaštieľ, kaplnka a 12 rodinných domov bolo asanovaných z dôvodu výstavby vodnej priehrady Ružín.

V súčasnosti v osade zostala len železničná budova – dnes Margecany-zastávka.

Fotogaléria

Pamiatky

  • rimskokatolícky Kostol sv. Margity

Príroda

Zaujímavosti

  • Slovenská banská cesta (čítaj viac…)

Mapy

Turistická

Cykloturistická

Počasie

Share
UbytovanieStravovanieRádio
↓


TOPlist TOPlist