Vodopád a ľadopád Chrastianska šikľavá skala

Spravodaj Kam do prírody Smer Volovské vrchy
Podkategória: Vodopády, jazierka, rieky …

Lokalizácia: Volovské vrchy

Všeobecné informácie

Vodopád a v zime ľadopád Chrastianska šikľavá skala (nazývaná aj Matejovská šikľavá skala) sa nachádza na severnom okraji planiny Galmus na styku s Hornádskou kotlinou, v tesnej blízkosti rieky Hornád medzi obcami Matejovce nad Hornádom a Chrasť nad Hornádom.

Chrastianska Šikľavá skala

Z geomorfologického hľadiska patrí do oblasti Slovenského rudohoria a jeho horského celku Volovské vrchy (podcelok Hnilecké vrchy).

Vodopád a ľadopád Chrastianska šikľavá skala vytvára pramenisko, ktoré steká po mohutnej a strmej vápencovej skale nad rozsiahlym zlepencovým previsom do bývalého koryta rieky Hornád.

Koryto rieky Hornád bolo posunuté pri výstavbe bývalej Košicko-bohumínskej železnice.

Rieka Hornád tu odkryla stenu mohutnej skaly aj s jej previsom.

Vývery podhorského prameniska sú tu rozptýlené na širšej ploche.

Informačná tabuľa pred vodopádom

Spomínaná mohutná vápencová skala, ktorá je z časti zarastená sa nazýva Šikľavá skala.

Vodnatosť horského toku je relatívne stabilná, ale ovplyvnená výdatnosťou zrážok v jednotlivých ročných obdobiach.

Zo Šikľavej skaly v letnom období steká voda, ktorá vytvára nie veľmi výdatný, ale na šírku rozsiahlý vodopád.

V zimnom období vodopád zamŕza a vytvára mohutné ľadové steny, útvary, stĺpy a cencúle.

Pod vodopádom 🙂

Vzniká tu tak jeden z najkrajších ľadopádov na Slovensku.

Výška vodopádu je priblížne 14 metrov a jeho šírka priblížne 25 až 30 metrov.

Samotná skala je vysoká až 40 metrov a široká okolo 380 metrov.

Tento vápencový a zlepencový útvar je útočiskom mnohých vzácnych a chránených druhov rastlín, živočíchov a ich spoločenstiev.

Šikľavá skala je súčasťou územia európskeho významu SKUEV 028 Vápence v doline Hornádu, pokrývajúceho všetky cenné vápencové a flyšové lokality v okolí Hornádu o výmere okolo 30 ha.

dsc00257
Chrastianska Šikľavá skala

V širšom okolí vodopádu sa nachádzajú ťažko prístupné skalné steny, bralá, kaňonovité prielomové doliny a krátke, úzke jaskyne.

Nachádza sa tu informačná tabuľa so základnými údajmi o vodopáde, ľadopáde a skale.

V letnom období sa pod skalou stále nachádza mokrý terén, blato a trvalý trávnatý porast.

Násyp bývalej Košicko-bohumínskej železnice umožňuje výborný pohľad na ľadopád a skalu.

V súčasnosti násyp železnice slúži ako červená cyklotrasa.

V zime buďte opatrný a priblížte sa k vodopádu (ľadopádu) len vtedy, keď mrzne.

Pri vyšších teplotách sa ľad a ľadové cencúle začnú topiť a padať dolu z výšky niekoľko metrov.

Hrozí tak nebezpečenstvo úrazu!!!

Sikľavá skala je v súčasnosti oficiálnou názvoslovnou komisiou odsúhlasený názov navrhovaného chráneného územia okolo ľadopádu.

V neďalekej Kamennej doline pri obci Olcnava sa nachádza vo výške 640 m n.m. ďalší významný vodopád v oblasti Galmusu nazývaný Vodopád na Kamennom potoku – Šikľavá skala.

Text (aj názov vodopádu) bol čiastočne upravený za pomoci pána Milana Barloga z Štátnej ochrany prírody SR, Správa NP Slovenský raj.

Ako sa dostať k Chrastianskej Šikľavej skale

Vodopád sa nachádza 2 km na východ od obce Matejovce nad Hornádom a 3 km na západ od obce Chrasť nad Hornádom, na červenej cykloturistickej trase vedúcej cez obec Olcnava až do Spišských Vlachov.

Fotogaléria

Vodopád Matejovská Šikľavá skala

Fotograf: Marcel Chovančák

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:


Mapy

Turistická mapa

Cykloturistická

Lyžiarská

Text (aj názov vodopádu) bol čiastočne upravený za pomoci pána Milana Barloga z Štátnej ochrany prírody SR, Správa NP Slovenský raj.

Upozornenie!!!
Porušenie autorského zákona môže byť kvalifikované aj ako trestný čin podľa paragrafu 152 Trestného zákona s trestnou sadzbou odňatia slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.

Share
UbytovanieStravovanieRádio
↓


TOPlist TOPlist