Košický hrad – zrúcanina

Spravodaj Kam za pamiatkami smer Košice
Podkategória: Hrady a kaštiele
Lokalizácia: Čierna hora a Košice
Všeobecné informácie

Košický hrad, ktorého výstavba začala v 13. storočí je príkladom nedostavaného hradu.

Košický hrad a náučný chodník

Nachádza sa severozápadne od mesta Košice v lokalite Hradová na zalesnenom vrchu Hradová (466 m n.m.).

O tomto hrade sa neobjavujú v stredovekých písomných prameňoch žiadne informácie , alebo iba nepriame zmienky.

Niekedy bol Košický hrad stotožňovaný s neďalekým hradom Sokoľ.

Košický hrad – schody na vežu

Prvé výskumy na hrade sa konali v 20. storočí.

Archeológovia a historici na základe vtedajších výskumov kládli výstavbu do obdobia rokov 1303 až 1307 a za jeho staviteľa považovali palatína Omodeja Abu.

Impulzom pre výstavbu malo byt nepriateľské postavenie mesta a palatína v dobe dynastických sporov o následníctvo na uhorskom tróne na začiatku 14. storočia.

V rámci zmieru, ktorým sa celý spor ukončil sa Omodejovci zaviazali, že nebudú stavať nové hrady na svojich, alebo iných majetkoch bez kráľovského povolenia.

Košický hrad a amfiteáter

Táto zmienka bola považovaná za nepriamy doklad stavby hradu na Hradovej.

Taktiež sa pripúšťala možnosť, že opevnené sídlo na Hradovej je nedokončeným protitatárskym útočiskom.

Písomné pramene nám teda o tomto hrade nič nehovoria, alebo hovoria iba veľmi málo.

A tak do istej miery môžeme označiť Košický hrad ako tajomný hrad, ktorý ukrýva nielen tajomstvá o dobe svojho vzniku, či existencie, o jeho úlohe v stredoveku, ale aj o tom či vôbec hradom bol a či nešlo iba o neúspešný pokus o výstavbu hradu.

dsc00848
Košický hrad

V rokoch 2011 až 2012 sa na Košickom hrade uskutočnil rozsiahly archeologický a stavebno-historický výskum.

Výskum vykonával Archeologický ústav SAV v Nitre a Mgr. Michal Šimkovic a Ing. Miroslav Matejka.

Archeologický výskum ukázal, že tento hrad patrí medzi najrozsiahlejšie na našom území s mohutnými hradbami a vežami až 3,8m.

Rozloha hradu je 6,5 hektára a patrí k najväčším na Slovensku.

dsc00829
Košický hrad a Vyhliadková veža Hradová

Archeologickým výskumom sa zistilo, že horná terasa bola využívaná už v mladšej a neskorej dobe bronzovej v období gavskej kultúry.

Bolo zistené, že tu na tejto terase stáli nadzemné objekty – domy, a hospodárske stavby a terasa bola využívaná ako výšinné opevnené sídlo.

Ďalšie stopy ľudskej činnosti súvisia už so stredovekým hradom.

Ústrednou stavbou hradu bola valcová veža, ktorá stála približne 75 m od najvyššieho bodu hrebeňa.

dsc00847
Košický hrad

Ďalší pravdepodobný relikt zaniknutej stavby leží približne v strede vrcholového hrebeňa.

Ide o priehlbinu obdĺžnikového pôdorysu s rozmermi približne 8×4 m.

Na severnej strane opevnenia sa zachovali zaujímavé zvyšky mohutnej veže trojuholníkového pôdorysu.

Výskum presvedčivo doložil, že hrad nebol nikdy dostavaný.

Dokazujú to predovšetkým prerušené úseky hradbového múru na severovýchodnom a južnom úseku opevnenia, ktoré nie je možné vysvetliť výlučne neskoršou deštrukciou či rozoberaním hradného múru.

hradova
Vstup do lesoparku na Hradovej

Proces budovania opevnenia však musel na väčšine úsekoch značne pokročiť.

Svedčia o tom spadnuté bloky muriva, ktoré dokazujú, že hradba pôvodne musela dosahovať značnú výšku.

Je málo pravdepodobné, že by takýto rozsiahly projekt začali realizovať Omodejovci na začiatku 14. storočia.

V tom čase hrady s podobným rozsahom boli nemoderné a nezodpovedali požiadavkam doby.

dsc00879
Infocentrum na Hradovej

Hrad svojím rozsahom zodpovedá skôr kráľovským včasnostredovekým a vrcholnostredovekým hradom, ktoré vznikli pred polovicou 13. storočia (Nitriansky hrad, Bratislavský hrad, Zvolen – Pustý hrad, Zniev, Spišský hrad.

V súčastnosti sa tu nachádza Areál Košického hradu o výmere okolo 6,5 ha, ktorého súčasťou je hradná scéna, prírodný amfiteáter a návštevnícke centrum.

Areál Košického hradu spravuje Občianske združenie Castellum Cassovia.

Zriadili tu infocentrum a malú fotogalériu archeologických prác, ukážku odievania stredoveku a taktiež dielne na výrobu drevených výrobkov a malú kováčsku vyhňu.

Predsedom OZ Castellum Cassovia a kastelánom Košického hradu je Ľuboš Porada.

V lokalite Hradová je vybudovaná vyhliadková veža Hradová s výhľadom na mesto Košice a široké okolie.

Taktiež je tu vybudované ihrisko pre deti.

Okolie ponúka aj možnosť opekania.

Ako sa dostať na Košický hrad

Ku hradu vedie chodník z parkoviska štátnej cesty KošiceKavečany.

Cesta trvá približne okolo 20 minút.

Popri hrade prechádza žltá turistická značka zo strediska Čermeľ.

Kontakt

Castellum Cassovia, o. z.
Mobil: 0949 869 861
Húskova 71, Košice – 040 23
mail: info@kosickyhrad.sk
web: www.kosickyhrad.sk

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Fotogaléria:

Košický hrad

Fotograf: Marcel Chovančák

Mapy

Turistická

Cykloturistická

 

Share
UbytovanieStravovanieRádio
↓


TOPlist TOPlist