Kaštieľ Betliar

Spravodaj Kam za pamiatkami smer Volovské vrchy

Podkategória: Hrady a kaštiele

Lokalizácia: Volovské vrchy

Všeobecné informácie

Poľovnícky kaštieľ v obci Betliar patrí k najväčším turistickým atrakciám tohto regiónu.

kaštieľ Betliar

Nachádza sa v údolí Betliarskeho potoka medzi svahmi Volovských vrchov a Revúckej vrchoviny.

Kaštieľ stojí uprostred veľkého anglického parku a spolu tvoria národnú kultúrnu pamiatku.

Kaštieľ predstavuje typické vidiecke šľachtické sídlo, na ktorom možno rozoznať architektonické prvky rôznych období od neskorej gotiky po romantizmus.

Najstaršia časť kaštieľa pochádza z 15. storočia.

kaštieľ Betliar

Vtedy tu stála ešte gotická kúria, ktorá patrila rodu Bebekovcov.

V 40-tych rokoch 17. storočia sa kaštieľ dočkal neskororenesančnej prestavby.

Pri tejto prestavbe bola použitá časť múrov zo starej gotickej kúrie.

Koncom 17. storočia ho dal upraviť kurucký generál Štefan Andráši (Andrássy) (maď. István Andrássy) (*1660 _ +1720) ako poschodový, ešte opevnený kaštieľ so štyrmi nárožnými vežami.

Náročnejšia prestavba sa udiala na konci 18. storočia, kedy tu vznikla trojpodlažná budova.

Kaštieľ dostal klasicisticko-barokový vzhľad.

anglický park

Asi v tom čase vznikol aj anglický park.

V parku, ktorý môžu návštevníci obdivovať aj dnes, na rozlohe okolo 81 ha je viacero menších romantických stavieb, napríklad slobodomurársky pavilón, rotundová knižnica, zámoček, letohrádok, ale aj vodopád, fontánky, umelo vytvorené ruiny či jaskyne, ktoré mali u návštevníkov vyvolať ilúziu antiky či stredoveku.

Park z množstvom aklimatizovaných exotických drevín zdobia aj záhradné plastiky.

kaštiel Betliar

Knižnicu v kaštieli založil Leopold Andráši (Andrássy) (Lipót Andrássy) (*1767 _ +1824) v roku 1790 a z tohto obdobia pochádza aj jej interiér.

Emanuel I. Andrássy

Posledná prestavba na konci 19. storočia (v rokoch 1881 – 1886) dala architektúre kaštieľa charakter eklekticizmu a dnešný vzhľad.

Dal ju spraviť Emanuel I. Andráši (Andrássy) (*1821 _ +1891) prezývaný „železný gróf“.

Pribudli tu pohodlné hosťovské izby, vstupná hala s dreveným kazetovým stropom a pod.

Kaštieľ je prístupný verejnosti ako múzeum bytovej kultúry.

Exponáty pochádzajú prevažne zo zbierok bývalých majiteľov kaštieľa.

Expozíciu tiež obohacujú lovecké trofeje z poľovačiek doma i v cudzine a rôzne zaujímavé predmety ako eskimácky odev, výzbroj samuraja a egyptská múmia, prinesená z ďalekých ciest.

anglický park

Rod Andrášiovcov (Andrássyovcov) bol významným šľachtickým rodom rakúsko-uhorskej monarchie.

Tento rod vlastnil kaštieľ do roku 1945.

V roku 1977 bol Betliarsky park zapísaný do zoznamu historických záhrad a parkov sveta.

kaštieľ Betliar

V roku 1985 bol kaštieľ vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

V rokoch 1968 – 1994 bola vykonaná komplexná pamiatková obnova kaštieľa, za ktorú získal kolektív pracovníkov Múzea Betliar medzinárodnú prestížnu cenu Europa nostra 1995.

V súčasnosti je tu umiestnená špecializovaná umelecko-historická expozícia o živote a bytovej kultúre uhorskej šľachty v 18. a 19. storočí z mobiliáru šľachtickej rodiny Andrášiovcov (Andrássyovcov).

kaštieľ Betliar

Vznikla z pôvodného mobiliáru a umeleckých zbierok viacerých príslušníkov grófskej rodinyAndrášiovcov (Andrássyovcov), ktorí tu v minulosti žili a pôsobili.

Po rozsiahlej rekonštrukcii kaštieľa, ktorá bola ukončená v roku 1994, vznikla nová muzeálna expozícia na interiérovej ploche 2308 m.

Múzeum kontakt

Kaštieľ Betliar je jednou z expozícií SNM – Múzea Betliar. Nachádza sa v priestoroch historického parku pri sídle múzea.
e-mail: betliar@snm.sk
telefón: +421 58 798 31 18
fax: +421 58 798 31 94
web: www.snm.sk

Pokladňa v kaštieli Betliar:
telefón: +421 58 798 31 97, +421 918 728 400

Sídlo múzea:
SNM – Múzeum Betliar
Kaštieľna 6
049 21 Betliar

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:


Mapy

Turistická

Cykloturistická

 

Otázka pre JazykovaPoradna.sk:
Ako sa správne píše rod Pálffyovcov? Prešlo v poslednom čase nejakými pravopisnými zmenami aj písanie iných mien, napr. Eszterházyovci, Zichyovci?

Odpoveď:

V 80. rokoch minulého storočia sa prijali zásady písania mien osôb vystupujúcich v uhorskom období slovenských dejín do roku 1918, ktoré boli vypracované v súlade so závermi komisie pre historickú terminológiu pri Historickom ústave SAV. Môžete si ich prečítať v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) v kapitole Písanie historických osobných mien z uhorského obdobia slovenských dejín. Pravidlá slovenského pravopisu sú sprístupnené aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/pravidla_sloven_pravopisu.html (zvoľte textovú časť). Priezvisko Pálffy/Pálffi sa podľa zásad slovenského prepisu píše Pálfi, takže pomenovanie rodu má podobu rod Pálfiovcov a rodinné pomenovanie je Pálfiovci. Podobne je to pri menách Eszterházy a Zichy, ktoré sa podľa spomínaných zásad píšu Esterházi a Ziči. Rodinné pomenovanie má podobu Esterháziovci, Zičiovci.
Zdroj informácií: http://jazykovaporadna.sme.sk/q/4965/#axzz4hOkYiI9I


Otázka pre jazykovú poradňu (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra)

Ak potrebujete získať odpoveď v krátkom čase, odporúčame vám využiť možnosť telefonickej konzultácie na telefónnom čísle +421 2 54431761-2 v pracovných dňoch od 8.00 do 11.00 hodiny.

V prípade technických problémov:
jazykovaporadna@smeonline.sk

Čítajte viac: http://jazykovaporadna.sme.sk/question/add/#axzz4hOkYiI9I

Share
UbytovanieStravovanieRádio
↓


TOPlist TOPlist