KETURIST

Turistický portál Košického kraja

PRIRODZENEJŠIE RIEČNE PROSTREDIE MÔŽEME ZÍSKAŤ VĎAKA REVITALIZÁCII MLYNSKÉHO NÁHONU 💦🦆 video (TelKE)Občianské združenie Mlynský náhon spolu s Komisiou životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia hľadali možnosti, ako posunúť vpred projekt revitalizácie.

Zdieľajte prosím 🙂

OZNAM

Všetky tu uvedené údaje majú len informatívny charakter a nie sú garantované. Je potrebné si ich overiť!