header
prava
menu
Obec Brzotín

Spravodaj / Volovské vrchy / Strediská a centrá

__________________________________________________________

Obec Poráč

Všeobecné informácie

Pekný obrazok Obec leží na rozvodí medzi Poráčskym jarkom a Zlatníkom v Hnileckých vrchoch, ktoré sú súčasťou Volovských vrchov v Slovenskom rudohorí.

Je najvyššie položenou obcou v okrese Spišská Nová Ves s nadmorskou výškou 778 m. n. m.

Z pamiatok sa v obci nachádzajú Chrám sv. Demetera, ktorý bol postavený v roku 1776 a zopár sedliackých domov zo začiatku 20. storočia.

Obec je turistickým centrom, križovatkov turistických a cykloturistických trás a dobrým východiskom do okolitej prírody.

Najkrajšou časťou chotára je turistami navštevovaná Poráčska dolina.

Na rozdiel od samotnej obce Poráčskou dolinou preteká potok.

Návštevníkom prichádzajúcim do obce sa naskytá nezabudnuteľný pohľad na hlboký kaňon, miestami hlboký až 300 m.

Dolina vznikla erozívnou činnosťou Poráčskeho jarku vo vápencoch planiny Galmus.

Prechádza tadiaľ červená turistická značka a modrá cykloturistická trasa až do obce Slovinky.

Nad Poráčskou dolinou, dlhou 9 km, dominujú Červené skaly.

V strednej časti doliny sa nachádza NPR Červené skaly, ktorá bolo v r. 1981 vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu na ochranu zriedkavých druhov fauny a vápnomilnej flóry.

Predstavuje jedno z najkrajších území Slovenského rudohoria.

Modrou turistickou trasou, ktorá prechádza obcou sa južným smerom dostanete na výhľadové vrchy (Holý vrch [1016 m n.m.] a Bukovec [1127 m n.m.]).

Severne nad obcou sa nachádza výhľadový Vysoký vrch [824 m n.m.], z ktorého je možné za priaznivého počasia vidieť aj Vysoké Tatry.

Obec je dobrým východiskom aj k vodopádu na Kamennom potoku, ktorý sa nachádza v Kamennej doline, ďalej k jaskyni Šarkanova diera a pre zdatnejších aj k Slovinskej skale [1014 m n.m.] a Bielej skale [926 m n.m.].

Za obcou sa nachádzajú športové a lyžiarské strediská - Porač PARK relax a sport centrum a lyžiarské stredisko Poráč Brodok.

História

Prvá písomná zmienka o obci Poráč je z roku 1277.

Najstaršie dejiny Poráča sú spojené s miloveckým panstvom.

Po Apródovcoch zo Šariša a Počovcoch z Chraste získal obec v 15. storočí spišský kastelán Ladislav Lapispataky.

To však netrvalo dlho, začiatkom 16. storočia Poráč získali Mariássyovci, z Markušoviec.

Z hľadiska hospodárskeho rozvoja sa okrem poľnohospodárskej výroby obyvatelia zaoberali dobývaním rúd priamo vo svojom chotári.

Popri medi sa tu ťažili vzácne kovy zlato a meď.

O banskej činnosti svedčia pozostatky výroby ortuti z 15. storočia.


Na sklonku 19. storočia nastáva skutočný rozmach ťažby rúd a ortuti, ktorý sa strieda s úpadkom počas hospodárskych kríz.

Počas II. svetovej vojny sa výroba zvýšila a pracovalo sa na tri smeny.

Po roku 1948 boli bane znárodnené a nastal veľký rozmach baníctva.

Železorudné bane Rudňany boli v bývalom Československu najväčším podnikom na dobývanie železnej rudy a dodávateľom ortuti.

Pôvodným obyvateľstvom Poráča boli zrejme boli zrejme slovenskí a nemeckí baníci.

V 17. storočí, plnom vojen, nepokoja a morových epidémii, došlo k doplneniu pôvodného obyvateľstva rusínskym.

Začiatkom 18. storočia sú obyvatelia Poráča vo všeobecnosti považovaní za Rusínov (Rutheni).

Pamiatky

 • Chrám sv. Demetera v Poráči (čítaj viac...)

Príroda

 • Poráčska dolina (čítaj viac...)
 • Vysoký vrch [824 m n.m.] (čítaj viac...)

Kultúra a umenie

 • FOLKLÓRNY SÚBOR PORÁČAN z Poráča (čítaj viac...)

Mapy

Turistická mapa
Cykloturistická mapa

Okolie

Volovské vrchy - Turistické centrá, obce a mestá
 • Obec Slovinky (čítaj viac...)

 • Obec Švedlár (čítaj viac...)

 • Obec Závadka (čítaj viac...)

 • Obec Olcnava (čítaj viac...)


Volovské vrchy - Horské chaty a útulne
 • Chata Energetik Plejsy (čítaj viac...)


Volovské vrchy - prírodné zaujímavosti
 • Krompašský vrch [1025 m n.m.] (čítaj viac...)

 • Tatarkov kríž [860 m n.m.] (čítaj viac...)

 • Národná prírodná rezervácia Červené skaly (čítaj viac...)

 • Národná prírodná rezervácia Galmuská tišina (čítaj viac...)

 • Planina Galmus (čítaj viac...)

 • Slovinská skala [1014 m n.m.] (čítaj viac...)

 • Biela skala [926 m n.m.] (čítaj viac...)

 • Bukovec [1127 m n.m.] (čítaj viac...)

 • Holý vrch [1016 m n.m.] (čítaj viac...)

 • Červené skaly (čítaj viac...)

 • Kamenná dolina (čítaj viac...)

 • Vodopád na Kamennom potoku (čítaj viac...)


Doprava

Pekný obrazok Pekný obrazok Zdroj informácií : www.porac.sk
dolne

TOPlist