Zdroj informácií

 • Krásy a vzácnosti slovenskej prírody – Dušan Janota, Milan Tesák, Ivan Vološčuk- Vydalo vydavateľstvo Osveta, n.p., Martin roku 1984.
 • Polla : Hrady a kaštiele na východnom Slovensku. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1980.
 • Sahuľ a kolektív : Lesy východného Slovenska. Štátne lesy, podnikové riaditeľstvo v Košiciach n.p., Košice.
 • Štefan Pisoň : Naše mestá. Mladé letá, slovenské vydavateľstvo kníh pre mládež, Bratislava 1984.
 • S. Javorka, J. Futák, V. Csapadyová : Kvety lesov a lúk. Slovenské vydavateľstvo pôdohospodárskej literatúry v Bratislave v spolupráci s Mezógazdasági kiadó Budapest, 1966.
 • Alexander Frický : KOŠICE kultúrne pamiatky, Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach pre mestskú správu pamaiatok roku 1974.
 • VLASTIVEDNÝ SLOVNÍK OBCÍ NA SLOVENSKU I,II, III, Pripravil Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, Vydala VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied v Bratislave, roku 1977
 • Vladimír Adamec-Jiri Hosnedl a Kolektív : ČESKOSLOVENSKO lexikon turistických zaujímavostí, Vydal Šport, slovenské telovýchovné vadavateľstvo, Bratislava 1986.
 • Vojtech Baláž : Zo stariny košíc, nakladateľstvo Nová brázda v Košiciach v roku 1948.
 • Encyklopédia Slovenska, Vydavateľstvo SAV, v Bratislave 1977.
 • Ing. Kubáček a kol.: Dejiny železníc na území Slovenska,
 • Koněrza J.: Stavba jednokolejné hlavní dráhy Červená Skala – Margecany, MŽ ÚSS, Praha 1936
 • Zeithammer, K.: 50 let trati Červená Skala – Margecany, Železničář, 36, 1986, č.18
 • Zprávy veřejné služby technické, 1920, 1931 – 1934
 • Ing. Mojmír Krejčiřík: Po stopách našich železnic, Nadas Praha 1991.
 • Ing. Alojz Drozd, Ing. Eugen Chladný, Ing. Ladislav Paulíny, Ing. Ivan Poliaček, CSc., Ing. Vladimír Vébr, doc. Ing. Jozef Zvara, CSc.: Stavebníctvo na Slovensku 1945 – 1985 Dopravné stavby, ALFA Bratislava 1989.
 • Slovensko- príroda: Slanské vrchy, Obzor, Bratislava, 1972
 • SLIVKA, M., 1979: Opevnené sídla drobnej stredovekej šľachty v oblasti stredného Šariša. Nové obzory 21, Prešov, s. 113-146.
 • Borovička, L.: Výstavba a výskumná kontrola letmo montovaných mostov, 16, 1968, č.8
 • Alexander Frický : KOŠICE kultúrne pamiatky, Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach pre mestskú správu pamaiatok roku 1974.
 • SLIVKA, M., VALLAŠEK, A., 1991: Hrady a hrádky na Východnom Slovensku, VVKE.
 • POLÁK, M.: 1997: Geologická mapa Braniska a Čiernej hory + vysvetlivky. Bratislava.
 • VLASTIVEDNÝ SLOVNÍK OBCÍ NA SLOVENSKU I,II, III, Pripravil Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, Vydala VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied v Bratislave, roku 1977
 • Vladimír Adamec-Jiri Hosnedl a Kolektív : ČESKOSLOVENSKO lexikon turistických zaujímavostí, Vydal Šport, slovenské telovýchovné vadavateľstvo, Bratislava 1986.
 • Durcek,J.: Slovensky kras, Turisticky sprievodca CSSR, Sport, Bratislava, 1989, s.137, 174
 • Orvan,J.: Okres Roznava – prognoza zdrojov pitnej vody do roku 2010 – hydrogeologicka studia, INGEO, Zilina, 1992
 • Brym,J.F.: Vegetacni pomery na uzemi Slovenskeho krasu, Krasy Slovenska, r.VI, s.99-117,1927
 • VKU, Harmanec: Slovensky kras – Domica, Turisticka mapa 1:50000, 1996
 • Vojtech Baláž : Zo stariny košíc, nakladateľstvo Nová brázda v Košiciach v roku 1948.
 • Jakal,J.: Kras Silickej planiny, Martin, 1975, s.96-116, 102
 • Encyklopédia Slovenska, Vydavateľstvo SAV, v Bratislave 1977.
 • Benicky V.: Najhlbsia priepast v Slovenskom krase, Krasy Slovenska, r.XV, s.3, 1936
 • Rozloznik,M.; Karasova,E; kolektiv: Slovensky kras; Martin
 • Ing. Kubáček a kol.: Dejiny železníc na území Slovenska,
 • Koněrza J.: Stavba jednokolejné hlavní dráhy Červená Skala – Margecany, MŽ ÚSS, Praha 1936
 • Zeithammer, K.: 50 let trati Červená Skala – Margecany, Železničář, 36, 1986, č.18
 • Zprávy veřejné služby technické, 1920, 1931 – 1934
 • Slovensky urad geodezie a kartografie, Zakladna mapa CSSR 1:10000, Slovenska kartografia, Bratislava, 1976
 • Ing. Mojmír Krejčiřík: Po stopách našich železnic, Nadas Praha 1991.
 • Panos,V.: Hrhovska vyveracka, Krasy Slovenska, r. XXXV, 1958, s.234-237
 • Ing. Alojz Drozd, Ing. Eugen Chladný, Ing. Ladislav Paulíny, Ing. Ivan Poliaček, CSc., Ing. Vladimír Vébr, doc. Ing. Jozef Zvara, CSc.: Stavebníctvo na Slovensku 1945 – 1985 Dopravné stavby, ALFA Bratislava 1989.
 • Rozloznik,M.; Karasova,E; kolektiv: Slovensky kras, Orvan, J.,: Podzemne vody; Martin
 • Starka,V.; Blaha,L.: Juhoslovenky kras, Osveta, Martin, 1956, s.62
 • Slovensko- príroda: Slanské vrchy, Obzor, Bratislava, 1972
 • BÁRTA, J., 1963: Desať rokov speleoarcheologickej činnosti Archeologického ústavu SAV. Slovenský kras, 4, Martin, s. 87-97.
 • BELLA, P., HOLÚBEK, P., 1999: Zoznam jaskýň na Slovensku, Dokumenty. MŽP SR, Bratislava.
 • Vančo, M.: Stredoveké rotundy na Slovensku. Chronos, Bratislava 2000
 • Javorský, F.: Románska architektúra na Spiši. In: Pamiatky a múzeá, roč. 1999, č. 2, str. 56 – 60
 • Kol. aut.: Abc kulturních památek Československa. Praha, Panorama 1985
 • Skrivanek, F.; Starka,V.: Krasove zjevy Horniho vrchu v Jihoslovenskem Krasu, Sbornik Csl. Spolecnosti zemepisne , r. 1955, sv.LX, s.202-207
 • Senes,J.: Problemy a moznosti speleologie v Juhoslovenskom krase, Krasy Slovenska, r.XXVII, s.134-140, 1950
 • Skrivanek, F.: Geomorfologicky a geologicky vyzkum propasti Veterna diera v Jihoslovenskem krasu, Ceskoslovensky kras, r.10, c.1, s.1-11, 1957
 • Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937
 • Zavarský, V. A.: Slovenské kostoly románske. Matica Slovenská, Martin 1943
 • Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009
 • ERDÖS, M., 1979: Súpis krasových javov v okolí Košíc, Kavečian a Kysaku. Manuskript, MSK, Liptovský Mikuláš – Košice, s. 20-21.
 • Borovička, L.: Výstavba mostov, Inženýrské stavby, 23, 1975, č.4
Share
UbytovanieStravovanieRádio
↓


TOPlist TOPlist