Prírodná rezervácia Vysoký vrch

Spravodaj Kam do prírody Smer Čierna hora
Podkategória: Ochrana prírody

Lokalizácia: Čierna hora

Všeobecné informácie

Prírodná rezervácia vyhlásená v roku 1993 o rozlohe 36,52 ha.

vysoky2
Prírodná rezervácia Vysoký vrch

Patrí do katastrálnych území Čermeľ a Sokoľ.

Z geomorfologického hľadiska do oblasti Slovenského rudohoria a jeho horského celku Čierna hora (podcelok Pokryvy).

Ochranárske zameranie

Prírodná rezervácia je zriadená za účelom ochrany pralesovitých lesných spoločenstiev Vysokého vrchu (851 m n.m.) a Bielej skaly (806 m n.m.), s pestrým drevinovým zložením ( buk, jaseň, javory, brest horský, dub, jedľa a i. ), s výskytom vzácnych a zákonom chránených rastlinných druhov.

Na vápencoch Bielej skaly (806 m n.m.) sa vyskytuje xerotermná vegetácia.

Z turistického hľadiska sa v tesnej blízkosti tejto rezervácie nachádzajú: Vysoký vrch [851 m n.m.], Sedlo Repy [803 m n.m.] a Arturova skala [790 m n.m.].

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy, zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt, chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha a rušiť pokoj a ticho!!!

Na vstup do prírodnej rezervácie s 5 stupňom ochrany je potrebné aby ste postupovali nasledovne.

1. Podať žiadosť na okresný úrad v sídle kraja odbor starostlivosti o životné prostredie na udelenie výnimky z územnej ochrany podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Takúto žiadosť treba riadne odôvodniť a uviesť dôvody, pre ktoré by mala byť výnimka udelená.

2. Takéto podanie sa spoplatňuje podľa položky 160 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov sumou 10 Eur ak podáva žiadosť fyzická osoba alebo 100 Eur ak je žiadosť podaná právnickou osobou.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:


Mapy

Turistická mapa

Cykloturistická mapa

Lyžiarská mapa

 

Share
UbytovanieStravovanieRádio
↓


TOPlist TOPlist