Kontakt

OZ Turizmus Východné Slovensko

Ružinská č.5
040 11 Košice,
SLOVAKIA
Číslo účtu: SK2883300000002100756525
IČO: 42405777
E-mail: info(zavinac)keturist(bodka)sk

Foto: Norbert Šoltés, Ing. Beáta Chovančáková, Marián Chovančák, Ing. Peter Tornauer, Marcel Chovančák,…

Členovia: Marián Hološka, Norbert Šoltés, Ing. Beáta Chovančáková, Marián Chovančák, Ing. Peter Tornauer, Ing. Milan Tornauer a Marcel Chovančák.

Copyright: Všetok textový a multimediálny obsah a akékoľvek informácie uverejnené na portáloch keturist.sk a slovenský kras.eu sú vlastníctvom redakcie a ďalších osôb, ktoré sa podieľajú na ich tvorbe v zmysle zákona č. 383/1997 Z.z..

Všetky tu zverejnené informácie, dáta a údaje sú chránené autorskými právami.

Akékoľvek distribuovanie obsahu uverejneného na týchto doménach  je možné až po získaní písomného súhlasu prevádzkovateľa portálu keturist.sk a slovenský kras.eu.

Grafické a textové odkazy na naše stránky je možné legálne uverejniť na iných stránkach.

Vylúčenie zodpovednosti a záruk: Vstup na portály keturist.sk a slovenský kras.eu a jeho používanie je na vlastné riziko každého užívateľa.

Prevádzkovateľ portálov keturist.sk a slovenský kras.eu nezodpovedá za akékoľvek škody, vzniknuté či už priamo alebo nepriamo v súvislosti s používaním portálov keturist.sk a slovenský kras.eu, a ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej či úplnej nefunkčnosti portálov keturist.sk a slovenský kras.eu.

Taktiež prevádzkovateľ keturist.sk a slovenský kras.eu nezodpovedá za výšku Vášho účtu za telekomunikačné služby.

Portály keturist.sk a slovenský kras.eu nezodpovedajú ani neručia za pravdivosť a obsah ani formu reklamy, uverejnenej na naších portáloch a neručí ani za záväzky osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy zverejnené na našich portáloch keturist.sk a slovenský kras.eu.

Upozornenie!!!
Porušenie autorského zákona môže byť kvalifikované aj ako trestný čin podľa paragrafu 152 Trestného zákona s trestnou sadzbou odňatia slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.

Share
UbytovanieStravovanieRádio
↓


TOPlist TOPlist