Kostol sestričiek uršuliniek – Kostol sv. Michala Archanjela 

Spravodaj Kam za pamiatkami smer Košice
Podkategória: Náboženské pamiatky – historické centrum
Lokalizácia: Košice a MČ Staré mesto

Všeobecné informácie

Uršulínsky kostol na Mäsiarskej č.27 bol postavaný včasnobarokovom slohu v rokoch 1642-1655 staviteľmi Jánom BradomBaltazárom Reinerom.

ursulinky
Kostol sestričiek uršuliniek

Kostol sestričiek uršulínok sa pôvodne budoval pre cirkevnú obec kalvínov.

Majiteľom kostola boli striedavo až do roku 1698 evanjelici a katolíci a až roku 1731 bol pridelený rádu uršulínok.

Pôvodne ako kalvínsky kostol bol sieňového typu a po roku 1698 nastali určité stavebné zmeny v pôvodnej koncepcii jeho vnútorného riešenia.

Rozvoj rehole nastal po roku 1680, kedy rád otvoril učiteľský ústav a penzionát.

Začiatkom 18. storočia bol prístavbami barokových bočných kaplniek a novým zaklenutím prispôsobený na konanie katolíckych bohoslužieb.

V roku 1840 kostol pri veľkom požiari vyhorel.

Po veľkých víchriciach, ktoré vyčíňali v lete roku 1875, opravili na kostole vežu a strechu.

Roku 1898 bolo zväčšené presbytérium, pristavaná sakristia a na hlavnom priečelí vystavaná veža.

kostol1
Kostol sestričiek uršuliniek – interiér

Kostol po týchto úpravách dostal trojosovú jednoduchú fasádu.

Hlavný oltár sv. Michala a šesť bočných oltárov sú barokové a pochádzajú z polovice 18. storočia.

Okrem vysokej hlavnej lode má kostol aj dve menšie bočné lode.

Nad nimi sa nachádzajú chóry, ktoré sú lemované krásnym rokokovým zábradlím.

Vo svätyni sú pravé i falošné okná so sklenými výplňami v secesnom slohu.

Komunita uršulínok v Košiciach je jedinou komunitou na východe Slovenska.

Kontakt:

Kostol sestričiek uršuliniek
Hlavná 66
040 01 Košice
tel.: 055/622 36 32
e-mail: ursulinky.ke@gmail.com
Web: www.ursulinky.sk

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:


Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Share
↓


TOPlist TOPlist