Hrad Sokoľ – zrúcanina

Spravodaj Kam za pamiatkami smer Čierna hora

Podkategória: Hrady a kaštiele

Lokalizácia: Čierna hora

Súradnice GPS:
N 48°49.636′ E 021°09.858′

Všeobecné informácie

Západným smerom od obce Sokoľ na konci doliny Uhrinč vo výške 545 m. n. m. sa nachádza nenápadný vŕšok zvaný Hrádek.

zvýšky múrov hradu Sokoľ

Na vršku Hrádek sú ešte aj dnes viditeľné zvyšky muriva s architektonickými detailami stredovekého hradu.

Okolnosti vzniku hradu nie sú známe.

Jedna z teórií tvrdí, že vznik súvisí s konaním kráľovských poľovačiek so sokolmi.

Táto verzia sa zdá málo pravdepodobná, no nemožno ju ani vylúčiť.

sokol2
náčrt hradu Soloľ podľa M. Plačeka

Iná a pravdepodobnejšia možnosť je súvislosť vzniku hradu s tatárskym vpádom.

Obdobie po tatárskom vpáde, teda po roku 1241, bolo rozmachom výstavby kamenných hradov, najmä v neprístupných terénoch.

Sokoľský hrad svojou typológiou, dispozíciou a architektonickou úrovňou patrí medzi hrady postavené v druhej polovici 13. storočia.

Je priam skrytý vysoko v horách, v hustom lese, teda o strategickej polohe nemožno uvažovať.

Skôr mal charakter útočiska nielen pre miestnych zemepánov, ale aj pre početné obyvateľstvo v prípade náhleho návratu mongolských vojsk.

Takýto charakter mal aj hrad v Obišovciach, Skároši a iné v Slanských vrchoch.

Prvú doteraz zistenú písomnú správu o hrade nachádzame v listine z roku 1299 a v reverze Omodejovcov z roku 1311, v ktorých sa spomína ako jeden z hraničných hradov pohoria Čiernej hory.

Hrad bol vystavaný v prvej polovici 13. storočia, zanikol pravdepodobne v polovici 15. storočia, kedy bol zbúraný mestom Košice.

V roku 1405 kráľ Žigmund vyhlásil hrad za kráľovský ale následne ho v roku 1429 daroval mestu Košice.

Teda najpravdepodobnejšie vypálený a sčasti zborený, aby sa v ňom znemožnilo uchýleniu sa napríklad zbojníckych skupín.

Podľa zistených zvyškov sa dá usúdiť, že ide o malý hrádok, ktorý mal strážnu vežu a hradný palác.

Na nádvorí je dobre viditeľná stredoveká studňa.

Pravdepodobne v ňom žili sokoliari, ktorí krotili a chovali sokoly pre kráľovské poľovačky.

Dnes Sokoľský hrad pri­pomína len nenápadný val s priekopou a torzo nepatr­ných kameňov.

Najvýraznejším pozostatkom je hradná priekopa.

Pred hradnou priekopou tu navštevníka víta informačná tabuľa.

Areál je v súčasnosti upravený, s lavičkami a je tu vztýčený dvojkríž.

Hradná jaskyňa

Pod hradom sa nachádza Hradná jaskyňa, ktorej dĺžka je okolo 27 metrov.

vstupný portál do Hradnej jaskyne

Jaskyňa leží v severovýchodnom svahu asi 10 až 12 metrov pod hradom.

Jedná sa o kombinovanú dutinu umelo vytvorenej štôlne a jaskyne.

Hradná jaskyňa je pravdepodobne z väčšej časti umelo vyrazená chodba, smerujúcu približne do stredu hradu, pod vežu.

Pravdepodobne slúžila ako pivnica.

V zime je domovom netopierov.

Prístupové cesty

V súčastnosti sa o hrad aj pivničnú jaskyňu starajú obec Sokoľ a Občianské združenie Dedinka, ktorí tu spoločne vybudovali náučný chodník vedúci z obce Sokoľ.

Najjednoduchší pístup k ruinám stredovekého hradu je priamo z centra obce Sokoľ, odkiaľ návštevníka od autobusovej zastávky nasmerujú oranžové šípky naučného chodníka.

Na hrad Sokoľ poukazuje aj odbočka, ktorá sa nachádza asi 300m  od  rázcestníka Kráľová studňa (700 m n.m.)  na červenej turistickej trase smerom na sedlo Repy (803 m n.m.) .

Od spomínanej  odbočky je trasa neznačená.

Odbočka poukazuje smerom do prava a tu opúšťa aj spomínanú červenú turistickú trasu ( červená pokračuje mierne vľavo až na sedlo Repy ).

Fotogaléria

Hrad Sokoľ

Fotograf: Marcel Chovančák

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:


Mapy

Turistická mapa

Cykloturistická mapa

Share
UbytovanieStravovanieRádio
↓


TOPlist TOPlist